Romski Informativni Centar uspostavljen je u sklopu projekta:

“Podrška romskoj nacionalnoj manjini u BIH
u efektivnom zagovaranju i izvještavanju”

RIC ima važnu ulogu u praćenju realizacije svih strateških dokumenata vezanih za Rome.

CILJ formiranja RIC-a je borba protiv diskriminacije Roma stvaranjem pozitivne medijske slike o Romima, promocijom  pozitivnih primjera iz zajednice, te očuvanjem jezičke, kulturne i historijske baštine romske populacije.

MISIJA Romskog informativnog centra je da poveća informiranost javnosti i zagovara pitanja od važnosti za romsku populaciju.

VIZIJA RIC-a je da Romi kao punopravni članovi aktivno učestvuju u donošenju odluka na svim nivoima.

Djelujemo kroz

  • javne kampanje
  • procese zagovaranja za promjene
  • promociju pozitivnih primjera iz romskih zajednica
  • podizanje svijesti o ljudskim pravima
  • edukaciju mladih Roma
  • izdavanje promotivnog materijala
  • obilježavanje svih bitnih datuma za Rome

RIC izdaje časopis pod nazivom
“CRNO- BIJELI SVIJET“- “KALO-PARNO LUMJA“.

U našem radu sarađujemo sa predstavnicima institucija vlasti, medija, domaćih i stranih nevladinih organizacija i romskog nevladinog sektora.

TIM RIC-a
Sve aktivnosti RIC-a  provode se kroz saradnju koordinatora i 15 novinara / volontera, koji su dopisnici Romskog Informativnog Centra iz svojih lokalnih zajednica.

Projekat finansijski podržan od strane US Department of State i World Vision US. Na realizaciji  projekta zajednički sarađuju Vijeće Roma BiH i World Vision BiH.