Poseban pravac djelovanja RIC-a usmjeren je ka zagovaranju boljeg položaj Roma u BiH.

U sklopu Evropske sedmice imunizacije, ove godine Federalno ministarstvo zdravstva / Zavod za javno zdravstvo iniciralo je kampanju pod nazivom “Ja sam dijete, vakciniši me!”(vidi više…)
Cilj kampanje je bio animiranje cjelokupne javnosti a posebno roditelja, o značaju vakcinacije svakog djeteta.
World Vision BiH je podržao kampanju izradom promotivnog materijala u sklopu projekta “Poboljšanje ostvarivanja ljudskih prava romske manjine u BiH“ finansiranog od EU. Promotivni materijal kreirali su nevladina organizacija BOSPO i koordinatori iz romskih zajednica koji su angažirani na projektu “Rad na prevenciji HIV/AIDS-a i TBC-a u romskim zajednicama i sa izbjegličkom populacijom” finansiranom od Globalnog fonda.
Novinari volonteri RIC-a ovom prilikom su u svojim sredinama podijelili informativne materijale o imunizaciji te napravili spiskove nevakcinisane djece. U saradnji s mobilnim ekipama Zavoda za javno zdravstvo organizirana je vakcinacija djece u romskim zajednicama.

U Sarajevu je 22. aprila ove godine održan trening za koordinatore na projektu prevencije HIV/AIDS-a i tuberkuloze, kao i za novinare volontere Vijeća Roma/ Romskog informativnog centra. Predstavnice udruženja  BOSPO  u saradnji s koordinatorima iz romskih zajednica razradile su kampanju pod nazivom “Prevencijom protiv droga” s ciljem podizanja svijesti o opasnostima zloupotrebe droga.