U romskim zajednicama organizirano je 20 sastanaka na kojima su prezentirane aktivnosti Romskog informativnog centra: promoviran prvi broj RIC magazina, vođeni razgovori o ostalim aktuelnim temama vezanim za lokalne izbore, usvojene akcione planove, kao i probleme s kojima se Romi susreću u svojim lokalnim zajednicama.
Na ovim sastancima, koji su održani u Tuzli, Zenici, Visokom, Bosanskoj Gradišci, Prijedoru, Prnjavoru i Srebrenici, distribuiran je i propagandni materijal RIC-a (posteri, magazin, lifleti…).
Rad RIC-a je predstavljen i na ukupno 28 sastanaka s predstavnicima vlasti BiH na svim nivoima.