ČLANOVI KOORDINACINOG ODBORA

Milijana Lale, Mensura Kožo, Jasmina Hercegovac, Rajko Kličković, Milimir Papović, Amira Sinanović, Fani Majkić, Jasminka Vučković, Fatima Fazlović, Ilijaz Omerović, Fehim Osmanović, Dervo Sejdić, Nedžad Jusić, Saša Mašić i Ševko Tahirović.

Ministarstvo finansija RS-a u narednom periodu će imenovati novog člana.

Ministarstvo finansija i trezora BiH još uvijek nije imenovalo svog predstavnika.