Glavni ciljevi Dekade su ubrzanje procesa u pravcu poboljšanja socijalnog položaja romske populacije uključivanjem samih Roma u proces donošenja odluka, te prezentiranje takvog progresa na transparentan i mjerljiv način.

Dekada je međunarodna inicijativa koja bi u ovim naporima trebalo da zajedno poveže vlade, međuvladine i nevladine organizacije u sljedećim segmentima:

  • jačanju romskog uključivanja kao najvišeg prioriteta na regionalnom nivou, kao i na evropskom programu rada;
  • učenju i razmjeni iskustava;
  • značajnom uključivanju Roma u kreiranju politika u svim oblastima koje se njih tiču;
  • uključivanju međunarodnog iskustva i eksperata da se pomogne u postizanju uspjeha u ovim izazovima; i
  • podizanju javne svijesti o položaju Roma kroz aktivnu komunikaciju.

Prioritetni ciljevi Dekade su: zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita i stanovanje. Pored fokusiranja na ove prioritete, svaka od vlada zemalja potpisnica će uzeti u obzir i druga važna pitanja, kao što su siromaštvo,  diskriminacija i gender komponenta.