22-23.07.2019. ODRŽAN DVODNEVNI TRENING U SKLOPU PROJEKTA ZAGOVARANJE ZA SOCIO-EKONOMSKU INKLUZIJU ROMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar, u partnerstvu sa misijom OSCE u Bosni i Hercegovini organizovali su dvodnevni trening na temu Izrada Policy briefa u sklopu projekta Zagovaranje za socio-ekonomsku inkluziju Roma u Bosni i Hercegovini. Realizaciju projekta finansijski podržava FOSI Švicarska.

Prvi dan trening se sastojao od osnovne poslovne komunikacije, formalnog i neformalnog oblika pismene komunikacije. Drugi dan treninga je obuhvatio osnovne korake u izradi lokalnih akcionih planova, protokola, drugih strateških dokumenata i vještine zagovaranja kao sredstvo postizanja strateških ciljeva organizacije.

Na treningu su učestovali romski aktivisti iz Brčko distrikta, Sarajeva, Tuzle, Bijeljine, Donjeg Vakufa, Kaknja, Prnjavora.

 

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

15-16.6.2019. U BREZI ODRŽANE EDUKATIVNE RADIONICE ZA RODITELJE S CILJEM JAČANJA RODITELJSKIH KOMPETENCIJA

World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjem Kali Sara – Romski informativni centar, koordinatorom REYN BiH mreže, organizovali su u Brezi 15. i 16. juna edukativne radionice za roditelje na četiri teme/modula:

  1. Disciplinovanje bez fizičkog kažnjavanja;
  2. Upravljanje stresom;
  3. Rješavanje problema – donošenje odluka i
  4. Samopuzdanje i samopoštivanje s ciljem jačanja roditeljskih kompetencija.

Radionice se održavaju u sklopu sporazuma koji sadrži dvije komplementarne komponente:

-          Jačanja vještina pozitivnog roditeljstva kroz razovoj trening modula i realizacije seta radionica i

-          Provedbu zagovaračke kampanje usmjerene na podizanje svijesti djece, roditelja, profesionalaca i šire zajednice o problematici s kojom se susreću romske porodice u ostvarivanju osnovnih socio – ekonomskih prava, te zagovaranju za unaprijeđenje ciljnih politika u ovom domenu.

Razvoj seta roditeljskih vještina sastavljen je od 8 tema / modula namijenjenih razvoju roditeljskih vještina, a dizajn zagovaračke kampanje zasniva se na modulu „Žive biblioteke“ (Live library).

Naredni set edukativnih radionca će biti održano 29. i 30. juna u Brezi na kojima će biti obrađene teme / moduli:

  1. Uspostavljanje pozitivnih socijalnih odnosa;
  2. Tehnike učenja – radne navike;
  3. Motivacija za školovanje;
  4. Kako prenijeti djeci prave vrijednosti – kako napraviti pozitivno porodično okruženje – pravila i rutine u porodici.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

12.06.2019. Poziv: Regional Conference “Decade of Roma Inclusion: Legacy, Lessons Learned, Best Practices and What to Do Next?”

Dana 21. i 22.06.2019. u organizaciji RCC, u Beogradu će se održati Regionalna konferencija pod nazivom “Decade of Roma Inclusion: Legacy, Lessons Learned, Best Practices and What to Do Next?”

Dnevni red možete preuzeti sa ovog linka.

Kao i na prethodnim radionicama/konferencijama organizovanim od strane RCC-a, jedan predstavnik iz zemlje je pozvan iz civilnog društva. Uprkos kratkom roku, za koju se RCC izvinjava, molimo vas nam dostavite prijedlog bh. predstavnika na pomenutoj konferenciji.
Uzevši u obzir termin, molimo Vas da nam pošaljete svoje imenovane predstavnike što je prije moguće, najkasnije do ponedjeljka 17.06.2019.

Na osnovu primljenih prijava, Kali Sara – RIC će odabrati jednog predstavnika.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

24.05.2019. Lívia Járóka – prva Romkinja izabrana za potpredsjednicu Evropskog parlamenta

Livia JarokaLívia Járóka (PHOTO: Leila Paul, WikiMedia Commons)

Na održanim izborima za Evropski parlament, za potpredsjednicu je izabrana i Lívia Járóka iz Mađarske.

Lívia je prva Romkinja koja je izabrana na ovako visoku poziciju u Evropskim institucijama.

Čestitamo Liviji na zasluženom uspjehu.

Više detalja možete naći na:

www.romatimes.news

www.portal-udar.net

europa.eu

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

06.05.2019. Call for Consultant – Policy Brief Workshop

Udruženju “Kali Sara – RIC” je potreban konsultant.

Detalje potražite na linku:

RIO 2019 ToR – Policy Brief Workshop Expert

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni