21.04.2022. JAVNI POZIV ZA EKSTERNOG KONSULTANTA – EKSPERT ZA ANALIZU BUDŽETSKIH PODATAKA

Udruženje „KALI SARA-RIC“ objavljuje javni poziv za eksternog konsultanta – ekspert za analizu budžetskih podataka u sklopu projekta “Zagovaranje za socio-ekonomsku integraciju Roma u BiH – Zajedno do 2030. godine”. Projekat finansijski podržava OSF.

Za detaljne informacije o uslovima i načinu dostavljanja ponude, kao i o očekivanim rezultatima angažmana pogledajte opis zadataka (ToR).

Molimo sve zainteresovane za ovaj Javni poziv da se prijave i dostave svoju ponudu (tehničku i finansijsku) najkasnije do 05.05.2022. godine na e-mail: vladimir.kalisara.ric@gmail.com

Detalje ovog javnog poziva možete preuzeti: http://kalisara-ric.ba/wp-content/uploads/KALI-SARA-CALL-FOR-CONSULTANT-RIO-2021-ToR-Budget-analysis-Expert-4.pdf

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 21.04.2022. JAVNI POZIV ZA EKSTERNOG KONSULTANTA – EKSPERT ZA ANALIZU BUDŽETSKIH PODATAKA

20.04.2022. PREVAZILAŽENJEM STEREOTIPA I PREDRASUDA DO UNAPREĐENJA POLOŽAJA ROMA

Prevazilaženje predrasuda i stereotipa, jedan je od osnovnih načina sprječavanja diskriminacije, ključna je poruka radionice ,,Aktivnim dijalogom do dekonstrukcije stereotipa jednakog pristupa pravdi” koju je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Udruženjem „Kali Sara – Romski informativni centar“ i uz podršku Vlade Švedske, organizovalo 19. i 20. aprila 2022. godine, u Sarajevu, u mjesecu obilježavanja Međunarodnog dana Roma.

Cilj radionice je kroz razvoj novih znanja i vještina te jačanje svijesti uposlenih u pravosudnim institucijama, raditi na otklanjanju predrasuda i stereotipa prema Romima te jačati kapacitete za rad pravosudnih institucija.

Kako je tokom obraćanja istakao Dervo Sejdić iz Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“, u sudskim procesima, zbog stereotipa, predrasuda i nepoznavanja diskrimancije, može doći do pogrešne procjene na nivou određenog predmeta, a ovakve vrste obuka najbolji su pristup u borbi protiv diskriminacije, stereotipa i predrasuda prema romskoj populaciji i romskoj zajednici.

Romi su prepoznati kao najbrojnija i najugroženija manjina u BiH, a obzirom da je problem diskriminacije istaknut kao jedan od gorućih problema sa kojima se suočavaju, VSTV BiH kroz Projekat “Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH“ realizuje brojne aktivnosti s ciljem sprječavanja i eliminacije diskriminacije u pravosuđu BiH.

“VSTV BiH realizuje brojne aktivnosti koje se odnose na unapređenje položaja ranjivih grupa pred bh. pravosuđem. Povodom Međunarodnog dana Roma, koji je obilježen 8. aprila, odlučili smo organizovati radionicu za nosioce pravosudnih funkcija, a koja se odnosi na uočavanje predrasuda i stereotipa s kojim se susrećemo kao nositelji pravosudnih funkcija. Naš cilj je smanjiti bilo kakvu pojavu diskriminacije kada osobe romske populacije dolaze u kontakt s pravosuđem”, pojasnila je Ana Bilić Andrijanić, rukovoditeljica Projekta.

Učesnici radionice bili su sudije i tužioci iz cijele BiH koji su kroz interaktivne sesije i „Živu biblioteku“ radili na unapređenju vlastitog sistema vrednovanja koji vodi ka prevladavanju predrasuda formiranih na osnovu nepoznavanja ili nedostatka informacija o drugima, a što će se, kako su naglasili, itekako odraziti na njihov lični i profesionalni razvoj.

Iz Ambasade Švedske u BiH su poručili kako je jačanje svijesti nosilaca pravosudnih funkcija o oblicima diskriminacije od posebnog značaja jer se nerijetko dešava da vršimo određenu vrstu diskriminacije, a da toga nismo ni svjesni te se stoga dodatna edukacija i usavršavanje uposlenih u pravosudnim institucijama prepoznaje kao jedan od ključnih preduslova u procesu borbe protiv diskriminacije ranjivih grupa.

VSTV BiH, kao regulatorno pravosudno tijelo, kontinuirano radi na realizaciji aktivnosti koje će osigurati jednak pristup pravdi za sve građane pred sudom, kao i jednak odnos nosilaca pravosudnih funkcija prema svim korisnicima pravosudnog sistema, bez obzira na porijeklo, rasu, spol, dob, vjeru, nacionalnost, društveni ili ekonomski status.

Članak preuzet sa VSTV BIH.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 20.04.2022. PREVAZILAŽENJEM STEREOTIPA I PREDRASUDA DO UNAPREĐENJA POLOŽAJA ROMA

12.04.2022. MINISTRICA VANJSKIH POSLOVA KRALJEVINE ŠVEDSKE U SLUŽBENOJ POSJETI BIH

U utorak 12.04.2022. Predsjednik Udruženja „Kali Sara-RIC“ Dervo Sejdić sastao se sa ministricom vanjskih poslova Kraljevine Švedske Ann Linde tokom njene službene posjete Bosni i Hercegovini. U fokusu posjete bila je politička situacija i reforme u Bosni i Hercegovini.

Zajedno sa ministricom vanjskih poslova i predstavnicima Ambasade Kraljevine Švedske posjetili su i Muzej Jevreja BiH u Sarajevu, jer je Kraljevina Švedska predsjedavajuća Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA),

U vrlo prijatnom razgovoru na temu Holokausta za vrijeme njene posjete Muzeju Jevreja, gospodin Sejdić je iskoristio priliku te joj saopšio da se o stradanju Roma u BiH vrlo ograničeno informiše javnost, kao što je bio i slučaj ove godine prilikom komemoracije žrtvama Holokausta.

Također je upoznao sa radom udruženja „Kali Sare-RIC“ na temu stradanja Roma tokom II Svjetskog rata, te o Prvoj Izložbi u Bosni i Hercegovini i Regionalnoj konfrenciji o stradanju Roma „Samudaripen“ u organizaciji udruženja „Kali Sara-RIC“.

Gospođa Ann Linden je istakla da će ona uraditi što je u njenoj moći kako bi se o Genocidu nad Romima i o žrtvama Roma posvetila posebna pažnju. Takođe je istakla da će u svojoj posvećenosti u aktivnostima unapređenja ljudskih prava, uključujući nediskriminaciju fokusirati na ravnopravnost nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 12.04.2022. MINISTRICA VANJSKIH POSLOVA KRALJEVINE ŠVEDSKE U SLUŽBENOJ POSJETI BIH

07.04.2022. ODRŽANI SASTANCI SA PREDSTAVNICIMA INSTITUCIJA VLASTI I ČLANOVA ROMSKIH ZAJEDNICA HNK/Ž NA TEMU SUZBIJANJA TRGOVINE LJUDIMA

U četvrtak 07.04.2022. u organizaciji Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“, održan je sastanak sa predstavnicima institucija vlast i članovima romskih zajednicom na području Hercegovačko-neretvanjskog kantona/županije na temu suzbijanja trgovine ljudima s ciljem upoznavanja s trenutnom situacijom, uspostavljanja saradnje s institucijama i realizacije zajedničkih aktivnosti u narednom periodu, s posebnim naglaskom na problem prisilnog rada, prosjačenja i drugih vidova trgovine ljudima u romskoj zajednici.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji implementira World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjima “Kali Sara – Romski informativni centar” i  “Zemlja djece“. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 07.04.2022. ODRŽANI SASTANCI SA PREDSTAVNICIMA INSTITUCIJA VLASTI I ČLANOVA ROMSKIH ZAJEDNICA HNK/Ž NA TEMU SUZBIJANJA TRGOVINE LJUDIMA

08.04.2022. MEĐUNARODNI DAN ROMA

Dragi prijatelji, upućujemo vam naše iskrene čestitke  povodom 8. aprila Međunarodnog dana Roma.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 08.04.2022. MEĐUNARODNI DAN ROMA