18.03.2019. Objavljeni Akcioni planovi

Akcioni planovi

Okvirni akcioni plan o obrazovnim potrebama Roma- Romkinja u Bosni i Hercegovini (2018-2022)

Akcioni plan BiH za rješavanje problema Roma, 2017-2020

AP Brčko distrikt, 2017-2020

LAP Grad Bijeljina, 2016-2018

LAP Grad Tuzla, 2018-2021

LAP Općina Centar Sarajevo, 2017-2020

LAP Općina Kakanj, 2016-2020

LAP Općina Travnik, 2016-2020

LAP Općina Visoko, 2018-2021

LAP Opština Donji Vakuf, 2016-2020

LAP Opština Prnjavor, 2016-2020

Fajlovi se nalaze u sekciji Dokumenti.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

12.03.2019. Zaključci sa Okruglog stola

Objavljeni Zaključci sa okruglog stola na temu “Zdravstvena i socijalna zaštita romske djece u BiH” održanog 21.02.2019., u sklopu projekta REYN BiH (Mreža podrške ranom odgoju i obrazovanju romske djece).

Zaključci se nalaze u sekciji Dokumenti.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

11.03.2019. POZIV ZA UČEŠĆE U RADIONICAMA

Udruženje Urban i Unicef BH pozivaju Vas da učetvujete na radionicama u okviru programa Dijalog za budućnost!

Ukoliko imate od 16 do 22 godine, pripadnik ste romske nacionalne zajednice i želite naučiti praktične tehnike o video i foto produkciji, realizaciju dokumentarnih filmova i izložbi, prijavite se za besplatne radionice u periodu od 18. – 22.03. u prostorijama VTF studija (Terezije bb, Privredni grad Skenderija, Sarajevo).

Radionice će voditi Haris Čalkić, Eldin Hasanagić i Željko Budimir Keko, koji će mladim učesnicima predstaviti mogućnosti kako da organizuju vlastite izložbe i učestvuju na drugim izložbama.

Tokom radionica paralelno će se producirat kratki dokumentarni film o zajedničkom radu učesnika, te njihovim željama i ambicijama.

Prijave možete izvršiti na dijanasalihagic@gmail.com ili info@udruzenjeurban.ba, nakon koje ćete dobiti program radionica.

Radujemo se vašim prijavama!

Udruženje URBAN Sarajevo

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

28.02.2019. SHADOW REPORT – IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI JAVNIH POLITIKA ZA INTEGRACIJU ROMA U BOSNI I HERCEGOVINI

U sklopu projekta ”Zagovaranje socijalno-ekonomske inkluzije Roma u Bosni i Hercegovini” pripremljen je i prvi Shadow Report - Izvještaj o implementaciji javnih politika za integraciju Roma u Bosni i Hercegovini.

Izvještaj se nalazi u sekciji Dokumenti.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

21.02.2019. ODRŽAN OKRUGLI STOL NA TEMU – “ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA ROMSKE DJECE U BIH”

Zdravstvena i socijalna zaštita romske djece u BiH” tema je okruglog stola, koji je organiziran danas, u sklopu projekta REYN BiH (Mreža podrške ranom odgoju i obrazovanju romske djece).

Organizator okruglog stola je Udruženje “Kali Sara – Romski informativni centar” koordiantor REYN mreže BiH. U okviru teme zdravstvena i socijalna zaštita djece fokus razgovora bio je postojeći zakonodavni okvir i primjena zakona u praksi.

Milena Jurić, članica Vijeća za djecu BiH dotakla se izvještaja o provođenju Akcionog plana za djecu BiH.

“Izvještaj o provođenju Akcionog plana za djecu BiH je vrlo sveobuhvatan, bilo je jako složeno uraditi takav izvještaj, imao je jedan sveopšti cilj, a to je provođenje Konvencije o pravima djeteta. Iako još nije usvojen na Vijeću ministara, može se reći da je dosta mjera provedeno iz Akcionog plana. Danas se razgovaralo više o zdravstvenoj zaštiti djece, i tu se zaista ne može biti zadovoljno, u narednom periodu se moraju precizirati mjere koje zaista bi bilo neophodno sprovesti.” kazala je Milena Jurić, članica Vijeća za djecu BiH.

“Zakon o zdravstvenoj zaštiti u BiH osigurava svakom djetetu zdravstvenu zaštitu. Međutim rokovi i implementacija zakona su problem. Romska zajednica je u dobroj mjeri neodgovorna u tom smjeru, počevši od toga da redovno ne prijavljuju putovanja i odsustvo djece iz školskih procesa, a to su između ostalog vidovi gubitka zdravstvene sigurnosti.  Naglasio sam da dijete nije krivo, zakon mora da štiti dijete od neodgovornih roditelja. Zakon bi morao da štiti osobu i od neodgovornih službenika koji nemaju vremena da objasne i uvede u pravo određenu osobu. – kazao je Dervo Sejdić, potpredsjednik Udruženja “Kali Sara – Romski informativni centar”.

-Dodao je da Republika Srpska ima poseban fond za zdravstvenu odnosno socijalnu zaštitu i oni su barem na taj način pokušali da riješe problem. To u FBiH ne postoji i upravo razgovoramo kako bi još jedna inicijativa prema Federalnom Parlamentu bila da i FBiH osnuje isto takav fond”, naglasio je Sejdić.

Besima Borić, ekspertica za socijalna pitanja naglasila je da je najveći problem što u zakonu postoje segmenti koji nisu do kraja dorečeni, a tiču se djece koji nisu na redovnom školovanju, to su djeca najčešće dobi od sedam do petnaest godina, ona koji ne mogu da se prijave na zavod za zapošljavanje ali i raznih drugih razloga. Kod takve se djece najviše pojavljuje problem nedostatka zdravstvene zaštite i nemogućnosti riješenja.  Specifično u FBIH koja ima tako razluđen sistem,  i pored federalnog zakona koji ima neka riješenja u tom smislu, kantoni imaju različite primjene i to je ono što dovodi do nemogućnosti da se ostvaraje zdravstvena zaštita.

 

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni