25.10.2021. AMBASADOR REPUBLIKE SLOVAČKE I VLADINA DELEGACIJA ZA PITANJA ROMA U SLUŽBENOJ POSJETI UDRUŽENJU “KALI SARA- ROMSKI INFORMATIVNI CENTAR”

Dana 25.oktobra 2021. godine kancelariju Udruženja “Kali Sara – Romski informativni centar” posjetila je delegacija Vlade Republike Slovačke u sastavu:
Gospodin  Martin Kačo, Ambasador Republike Slovačke u Bosni i Hercegovini,
Gospođa Andrea Bučková, opunomoćenik Slovačke Vlade za romske zajednice,
Gospodin Marek Chomanič, direktor Odjela za koncepcije i analize, ured opunomoćenika Slovačke Vlade za romske zajednice,
Gospodin Michal Šľachta, koordinator, ured opunomoćenika Vlade Slovačke za romske zajednice,
Gospodin  Patrik Turošík, zamjenik šefa misije, Ambasada Slovačke Republike u Sarajevu,
Gospođa Vedrana Brajković, prevodilac, Ambasada Slovačke Republike u Sarajevu.

Tema sastanka bila je razmjena pozitivnih praksi u radu na političkom, socijalno-ekonomskom, obrazovno-kulturnom zastupanju romske zajednice u Bosni i Hercegovini i Slovačkoj. Također jedna od tema bila je borba protiv trgovine ljudi, problem prosijačenja te maloljetnički brakovi unutar romskih zajednica.

Predsjednik Udruženja “Kali Sara -RIC” Dervo Sejdić upoznao je goste sa kapacitetima i resursima ali i sa aktivnostima koje vodi naše udruženje u okviru projekata:
– Provedbe presude Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci,
– Obrazovanje u okviru REYN mreže sa ciljem povečanja broja romske  djece u predškolsko osnovno i srednje obrazovanje,
– Incijativama u okviru stambenog zbrinjavanja Roma, legalizacije bespravnih objekata  i nelegalnih naselja u kojima Romi žive te povezanost romskih naselja sa infrastrukturom kao što su putna komunikacija, elktro mreža, vodosnadbijevanje i kanalizacija,
-Aktivnostima u programu zapošljavanja roma,
-Aktivnostima u okviru zdravstvene i socijalna zaštita te uticaju Covid 19 na romsku zajednicu i zahtjevima koje je uputilo Udruženje “Kali Sara – RIC” institucijama vlasti na prevazilaženju posljedica nastalih pandemijom,
-Aktivnostima projekta “Jačanje inistitucionalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima” sa fokusom treninga za policijske agencije, centre za socijalni rad, obrazovne isntitucije, tužilašta i sudove te rad u romskoj zajednici na prevenciji prosijačenja i maloljetničkih brakova.

Gospođa Andrea Bučkova nakon što je prezentirala svoj tim u odjelu za pitanja Roma Vlade Republike  Slovačke iskazala je veliko zadovoljstvo informacijama o radu Udruženja “Kali Sare -RIC” te ujedno predložila saradnju sa Vladinim uredom za pitanja Roma u Slovačkoj te romskim nevladinim sektorom u Slovačkoj.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 25.10.2021. AMBASADOR REPUBLIKE SLOVAČKE I VLADINA DELEGACIJA ZA PITANJA ROMA U SLUŽBENOJ POSJETI UDRUŽENJU “KALI SARA- ROMSKI INFORMATIVNI CENTAR”

25.10.2021. SASTANAK SEJDIĆ – NIKŠIĆ

Dana 21.10.2021. godine u kabinetu Socijaldemokratske partije (SDP) na zahtjev predsjednika Udruženja „Kali Sara-RIC“ Derve Sejdić, održan je sastanak sa predsjednikom Nermin Nikšićem. Sastanak je protekao u vrlo pozitivnoj atmosferi. Tom prilikom su sagovornici iskazali svoje zadovoljstvo ovim susretom.

Tema sastanka bila je izmjena Ustava i Izbornog zakona BiH te provedba presude Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci.

Tokom razgovor Sejdić je u pismenoj formi uručio svoj Prijedlog ograničenih izmjena Ustava i Izbornog zakona, u kratkim crtama isti przentirao te zatražio mišljenje. Gospodin Nermin Nikšić se zahvalio na dosadašnjem radu i doprinosu u procesu reformi Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 25.10.2021. SASTANAK SEJDIĆ – NIKŠIĆ

25.10.2021. SASTANAK SEJDIĆ – IZETBEGOVIĆ

Dana 21.10.2021. godine u kabinetu Stranke demokratske akcije (SDA) na zahtjev predsjednika Udruženja „Kali Sara-RIC“ Derve Sejdić, održan je sastanak sa predsjednikom Bakirom Izetbegovićem. Sastanak je protekao u vrlo pozitivnoj atmosferi. Tom prilikom su sagovornici iskazali svoje zadovoljstvo ovim susretom.

Tema sastanka bila je izmjena Ustava i Izbornog zakona BiH te provedba presude Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci.

Tokom razgovor Sejdić je u pismenoj formi uručio svoj Prijedlog ograničenih izmjena Ustava i Izbornog zakona, u kratkim crtama isti przentirao te zatražio mišljenje. Zajednički je istaknuta potreba provedbe relevantnih presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH kao preduvjeta za uklanjanje diskriminacije u ustavnopravnom okviru Bosne i Hercegovine, te za napredak u integracijskim procesima.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 25.10.2021. SASTANAK SEJDIĆ – IZETBEGOVIĆ

21.10.2021. SASTANAK SEJDIĆ – BORENOVIĆ

Dana 21.10.2021. godine u kabinetu Partije demokratskog progresa (PDP) na zahtjev predsjednika Udruženja „Kali Sara-RIC“ Derve Sejdić, održan je sastanak sa predsjednikom Borislavom Borenovićem. Sastanak je protekao u vrlo pozitivnoj atmosferi. Tom prilikom su sagovornici iskazali svoje zadovoljstvo ovim susretom.

Tema sastanka bila je izmjena Ustava i Izbornog zakona BiH te provedba presude Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci.

Tokom razgovor Sejdić je u pismenoj formi uručio svoj Prijedlog ograničenih izmjena Ustava i Izbornog zakona, u kratkim crtama isti przentirao te zatražio mišljenje. Gospodin Borenović je rekao da prijedlog koji mu je Sejdić prezentirao vrlo prihvatljiv uz malu zadršku, kvalitetnije analize kada je riječ o izboru i načinu rada Doma Naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom gospodin Borenović je istakao da se slaže sa idejom da svaki državljanin BiH ima pravo da bira i bude biran za sve funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine, čime bi se zapravo ispunila obaveza provedbe presude Sejdić i Finci.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 21.10.2021. SASTANAK SEJDIĆ – BORENOVIĆ

18.-19.10.2021. ODRŽAN TRENING „SOCIJALNE PRAVDE“ SA PREDSTAVNICIMA VLASTI REPUBLIKE SRPSKE I UNSKO-SANSKOG KANTONA

U periodu 18.-19.10.2021. godine u organizaciji Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ održan je dvodnevni trening sa lokalnim predstavnicima vlasti Republike Srpske i Unsko-sanskog kantona na temu socijalne pravde. Treningu su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravosuđa i uprave, Kantonalna tužilaštva, JU Centri za socijalni rad.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji implementira World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjima “Kali Sara – Romski informativni centar” i  “Zemlja djece“. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

rpt
Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 18.-19.10.2021. ODRŽAN TRENING „SOCIJALNE PRAVDE“ SA PREDSTAVNICIMA VLASTI REPUBLIKE SRPSKE I UNSKO-SANSKOG KANTONA