07.04.2020. Saopštenje za medije povodom 8. aprila međunarodnog dana Roma – romski jezik

Obraćanje g. Derve Sejdića

8 aprilo Romano Lumijako đive

Maj angluno mangav te bahtarivav sa e Romnđe amaro Lumijako đive 8 aprilo, but baxt, sastipe thaj barvalipe.

Mangav te palikerav sa e manušenđe thaj inistiucijaće, sa e maškarthemesko oganizacijaće thaj e romenđi bivladikani organizacijake  save del zor thaj žutipe sar te pandol e Romenđe problemura ande edukacija, sastimasko araklipe, bućharipe thaj bešipesko araklipe.

Sar ande Lumja isto gaja vi amenđe ande Bosna thaj Hercegovina 8 aprilo amen ćherav e đive khana e romenđi komuniteto bićhalda jasno mesađo „Stop rasizmo thaj diskriminacija“ đive khana istarda Jekho lumijaki Romano kongreso 1971 berš ande Londono.

A đive palal 50 berša Roma ande etnikano ulavdni Bosna thaj Hercegovina malavenpe e rasizmoha thaj diskirminacijake sar ande edukaccija, bućharipe, sastimasko araklipe vi ande bešipe.  Sa so them Bosna thaj Hercegovina ćerel and emancipacija thaj socijalno integracija e romenđi komuniteto đi akhana si cra, najlen političko manglipe thaj delen cra finansijako žutipe. I khana del love gaova đal uzo bari holardipessko vaćharipe taro naromane manuša, taro gađenge.

Akhana kana si ande sasti lumija bari nasvalipen Pandemija COVID 19, majlaćhe šhaj diken gabor si humanitarno žutipe Bosnijaće institucijaće. Amen bićhaldem Apelo  BiH institucijaće haj i maškarthemaki organizacijaće bašo situacija ande savi malavenphe Roma khana si 12 romnđi mahale bizo habe, bizo paj, bizo higjensko arakliphe von naden duma palo amenđe. I gava so avel sar humanitarno žutipe avel kotar maškarthemako thaj romenđi organizacijake, 50 marke habe palo jekh familija šhaj avela numa palo 30 đike 50 familijaće ande jekh mahala, našti resel đike savoren.

Entitetsko vladaće naden duma haj varesavi politika palo Roma sar te žutin amen i ako von laćhe đanen ande savi bilaćhi situacija Roma trajin.

Me lav gava šhajipe te mujav sa e predstavnikura pe sa e nivelura vlastaće ande Bosna thaj Hercegovina pe hitno intervencija palo panime problemura ande agzistencija majbilaćhi socijalno familijaće. Isto gaja mujav tumen khana lel tumen te raćharen ekonomsko programura mamuj Pandemija ande tumare programura raćharen vi e programo palo Romengoro bućharipe

Aven tumen sasto.

Aćhen tumen ando ćher.

Kali Sara – Romski informativni centar

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

01.04.2020. Bojanka za Vaše najmlađe.

U linku možete preuzeti bojanku za Vaše najmlađe.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

31.03.2020. Podjela humanitarne pomoći najugroženijim romskim porodicama.

World Vision BiH u sklopu Programa hitnog odgovora na krizne situacije obezbijedio je  humanitarnu pomoć u iznosu od 15.000 KM za 300 najranjivijih romskih porodica pogođenih COVID-19 pandemijom kroz podjelu paketa hrane i neprehrambenih higijensko-dezinfekcijskih artikala.

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar u saradnji sa Centrom za podršku Roma „Romalen „ Kakanj, Euro Rom Tuzla, udruženjem žena Romkinja“ Bolja budućnost“ Tuzla i Savezom Roma Republike Srpske, Gradiška realiziralo je do danas ovu humanitarnu aktivnost u Sarajevu 26.marta  za 60 porodica i  Tuzli 29 i 31. marta za 120 porodica. U opštini Kakanj i Gradišci će u narednim danima biti podjeljeno 120 paketa humanitarne pomoći romskim porodicama u sklopu WV donacije. 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

25.03.2020. Objavljen poster “Ostanite zdravi!”

World Vision BiH je, u partnerstvu sa udruženjem Kali Sara – RIC i REYN BiH mrežom, finalizirao informativno-edukativi poster sa sloganom “Ostanite zdravi!” za djecu i porodice na romskom jeziku koji je već, putem online društvenih platformi krenuo u diseminaciju.U formi pamfleta će biti distribuiran na terenu uz pakete podrške.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

25.03.2020. Odbor za Rome uputio Apel za hitnu humanitarnu podršku

Odbor za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine uputio je sarajevskoj kancelariji Vijeća Evrope i drugim predstavništvima međunarodnih organizacija u zemlji, Apel za hitnu humanitarnu podršku romskoj populaciji.

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni