28.-29.10.2020. ODRŽAN DVODNEVNI TRENING SA CILJEM JAČANJA KAPACITETA PREDSTAVNIKA ROMSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA

U srijedu i četvrtak, 28. i 29.10.2020, u organizaciji udruženja Kali Sara – RIC, na Jahorini je održan dvodnevni trening sa ciljem jačanja kapaciteta predstavnika romskih nevladinih organizacija na temu borbe protiv trgovine ljudima i socijalnih prava uz ekspertsku pomoć Eldana Mujanovića i Besime Borić.

U uvodnom dijelu treninga učesnicima su se obratile Sanela Bešić, Izvršna direktorica udruženja Kali Sara – Romski informativni centar, Adisa Redžić, Projektna koordinatorica – World Vision Bosne i Hercegovine i Stanislava Tanić, Šefica Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji imlementira World Vison BiH u partnerstvu sa udruženjima Kali Sara – Romski informativni centar i Zemlja djece. Implementacija je počela u junu 2020. godine i trajat će 30 mjeseci. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

Glavna namjera projekta je pružanje podrške u izgradnji kapaciteta vladinih i lokalnih sudionika u oblasti suprotstavljanja trgovine ljudima kako bi se unaprijedili odgovori na potrebe sprječavanja, suzbijanja i pružanja zaštite žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.

Projekat će se realizirati u sklopu tri cilja:
1) Poboljšanje svobuhvatne usluge za identifikaciju žrtava trgovine ljudima kroz uspostavljanje i /ili  jačanje struktura za borbu protiv trgovini ljudima na lokalnom nivou;
2) Unaprijediti operacionalizaciju multidisiplinarnog nacionalnog/entitetskih referalnih mehanizama u borbi protiv trgovini ljudima;
3) Podići svijest i pružiti obrazovane informacije o pitanjima trgovine ljudima.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 28.-29.10.2020. ODRŽAN DVODNEVNI TRENING SA CILJEM JAČANJA KAPACITETA PREDSTAVNIKA ROMSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA

06.10.2020. Dervo Sejdić i Tamaš Binder, savjetnik za sigurnost Mađarskog kontingenta EUFOR-a sa sjedišetem na Butmiru-Sarajevo.

Tema razgovora bila je sigurnosna situacija i uticaj migrantske krize na sigurnost i status Roma u BiH te uticaj migrantske krize na budžetska sredstva koja BiH izdvaja za implementaciju AP za Rome. Gospodina Tamaša informisao sam o ekonomsko-socijalnoj krizi koja je tokom Pandemije COVID 19 dodatno pogodila romsku zajednicu naglasivši da BiH vlasti do danas nisu odgovorili ovom izazovu na konkretan način.

Naime, poznato je da tkz. COVID Zakon i mjere koje su vlasti preduzele u saniranju socijalne krize nisu adekvatne niti su usmjerene na saniranje ekonomsko-socijalnih posljedica prema socijalno ugroženoj populaciji gradjana u BiH, samim tim niti prema romskoj zajednici. Također sam ga upoznao da je Udruženje „Kali Sara-Romski informativni centar“ u svom APELU za pomoć kreirala set mjera u cilju prevazilažnje nastale situacije ali da su Apel i Zahtjev odbijeni od strane BiH vlasti uz objašnjenje da veliki broj institucija nema raspoloživa finansijska sredstva za ovu namjenu.

Naši zahtjevi su da Država treba kreirati politike i izdvojiti finansijska sredstva u pravcu podrške Romima koji su ostali bez posla i njihovog eventualog povratka na radna mjesta, te politike koje bi osigurale finansijsku pomoć Romima koji žive od sakupljanja sekundarnih sirovina ili svoju neformalnu djelatnost obavljaju na pijacama.

U daljem razgovoru gospodina Tamaša upoznao o ostalim mjerama sadržanim u našem Apelu te problemima vezanim za infrastrukturu unutar romskih mahala, lošim higjenskim uslovima, nedostatkom vode za piće kao i nepriključnosti na električnu mrežu zbog čega djeca imaju problem u praćenju online nastave, nedostatku internet konekcije i IT opreme.

Gospodin Tamaš složio se sa mojim razmišljanjm da Romi u BiH nisu prioritet kojem bi se BiH vlasti snažnije posvetile te da migranti i situacija oko njih dovodi do toga da se eventualna finansijska sredstva namjenjena za implementaciju Akcionih planova za rješavanje problema Roma preusmjeravaju prema migrantima u isto vrijeme ne čineći potrebno što bi međunarodnu zajednicu opredjelilo za veća ulaganja na rješavanju migrantske krize.

Činjenica koja  me navodi na ovo razmišljanje je ta da se Grant za Rome iz godine u godinu smanjuje te da ima tendenciju dodatnog smjanjivanja. Također iskazao sam i svoj stav da BiH vlasti nemaju ni koordinisane politike u prevazilaženju migrantske krize što je uzrokovalo da je gospodin Radončić podnio ostavku na mjestu ministra sigurnosti BiH.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 06.10.2020. Dervo Sejdić i Tamaš Binder, savjetnik za sigurnost Mađarskog kontingenta EUFOR-a sa sjedišetem na Butmiru-Sarajevo.

02.10.2020. DERVO SEJDIĆ I PATRIK TUROŠIK, ZAMJENIK AMBASADORA SLOVAČKE U BiH

Dervo Sejdić sastao sa zamjenikom ambasadora Slovačke u BiH g. Patrikom Turošikom. Tema razgovora bio je predmet Sejdić i Finci. U razgovoru su se osvrnuli i na položaj Roma u Bosni i Hercegovini, problemima s kojima se romska populacija, kao socijalno najisključenija kategorija BH građana, susrela u ovo vrijeme pandemije Covida-19, te problemima romska djeca u procesu online nastave. Bilo je riječi i o problemima priključenja elektro mrežu na objekte u kojima živi romska populacija, lošoj dostupnosti pitke vode u pojedinim romskim mahalama te lošim higjenskim uslovima samih naselja i objekata. U razgovoru su se dotakli i predstojećih Lokalnih izbora i mogućnost ponovne izborne krađe.
G. Patrik Turošik iskazao je veliku zainteresovanost i razumjevanje o problemima i poteškoćama s kojima se susreću Romi u BiH.
Rekao je i da će o svemu ovome informisati ambasadora, te istakao mogućnost buduće saradnje i rješavanja nekih aktuelnih problema.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 02.10.2020. DERVO SEJDIĆ I PATRIK TUROŠIK, ZAMJENIK AMBASADORA SLOVAČKE U BiH

30.08.2020. INSPEKCIJSKI POSTUPAK U PROCESU IMUNIZACIJE DJECE

Inspekcijski nadzor nad procesom imunizacije djece u FBiH obavljaju kantonalne inspekcije na bazi Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo i  Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kao i na bazi Pravilnika o načinu provedbe obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi.

U Federaciji BiH domovi zdravlja kantonalnim inspekcijskim upravama  dostavljaju obavijesti s podacima djeteta koje nije vakcinisano i podacima   roditelja koji odbija izvršiti zakonsku obavezu vakcinacije djeteta. Potvrdu koju potpisuje pedijatar prima Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu i djeluje dalje na način koji je propisan zakonima i pravilnicima. Kazna propisana zakonom je od 100 do 2.000 KM, ali najčešće izrečena kazna, ukoliko je izrečena, je 100 KM «zbog propuštanja brige za maloljetno lice», pojašnjavaju iz Uprave za inspekcijske poslove u kantonu Sarajevo.

Kada primi potvrdu iz doma zdravlja Inspektorat formira predmet, te poštom šalje poziv roditelju/staratelju da dođe u prostorije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kako bi utvrdili činjenica o razlozima neizvršenja zakonske obaveze.  

«Inspektor  roditelja/staratelja upoznaje sa zaprimljenom potvrdom kao i sa zakonskom obavezom imunizacije. Ukoliko roditelj i dalje, bez materijalnog dokaza i argumenta, odbija imunizaciju –  biva novčano sankcionisan.  U slučaju da roditelj/staratelj prihvata da izvrši  imunizaciju djeteta – dobije rok od dva mjeseca da to uradi i da Inspekciji dostavi materijalni dokaza o tome, a inspektor sačini zapisnik. Ukoliko se roditelj ne odazove pozivu inspektora – biće novčano sankcioniše“, pojašnjavaju inspektori.

„U 2019. godini sanitarni inspektori su roditeljima/starateljima dostavili 414 poziva da se izjasne o razlozima odbijanja vakcinacije. Pozivu inspektora se odazvalo 315 roditelja od kojih je 222 odbilo vakcinaciju djece, te su radi propuštanja te zakonske obaveze za svakog od njih izdate novčane sankcije u iznosu po 100 KM. Od navedenog broja, 93 roditelja su se izjasnila da će vakcinisati dijete u dodatno odobrenom roku od dva mjeseca“, pojašnjavaju u Upravi.

Reakcije roditelja, odnosno staratelja su različite.

„Pojedini roditelji uopšte ne žele komentarisati odbijanje zakonske obaveze dok pojedini iznose činjenicu da nisu bili upoznati sa zakonskom obavezom, te je ipak prihvataju.  Roditelji koji su se odazvali pozivima najčešće ističu da je razlog odbijanja vakcinacije djece sumnja na kvalitet vakcina, te boje od eventualnih posljedica.  Često se traži i garancija od postupajućeg inspektora upravo za kvalitet i nepojavljivanje eventualnih posljedica vakcine“, objašnjavaju u Upravi za inspekcijske poslove.

Ukoliko roditelj/staratelj i nakon plaćanja kazne od 100 KM odbije da izvrši svoje zakonske obaveze, inspektor pokreće prekršajni postupak kod nadležnog suda koji dalje vodi postupak i izriče oštrije kazne.

_______________________________________________________

Ovaj tekst produciran je u okviru projekta Povećanje svjesnosti o važnosti imunizacije sa posebnim fokusom na romske zajednice – Imunizacija za svako dijete! koji provodi Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa CZP „Romalen“ Kakanj i UNICEF-ovim Uredom za BiH, uz finansijsku podršku Centra za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) i USAID-a.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 30.08.2020. INSPEKCIJSKI POSTUPAK U PROCESU IMUNIZACIJE DJECE

29.08.2020. OKO VAKCINA NIŠTA NIJE PREPUŠTENO SLUČAJU

Alma Čorbo, viša medicinska sestra

Kako izgleda  postupak vakcinacije od dolaska djeteta u dom zdravlja do trenutka kada smatramo da je prošao period u kom bi mogli očekivati neke posljedice?
Djeca se vakcinišu prema kalendaru koji je propisan zakonima koji su istovjetni za cijelu BiH, a mi pratimo kalendar i pozivamo roditelje da dovedu dijete. Kada dođu u dom zdravlja idu u odjel za zdravu djecu. Pedijatar ili pedijatrica obavljaju ljekarski pregled jer ni jednu vakcinu ne dajemo prije pregleda koji je praktično sistematski. Nakon toga dijete preuzima sestra koja daje vakcinu. Ona prije toga pripremi dokumentaciju jer vakcinu upisujemo u zdravstveni i vakcinalni karton djeteta, ali i u zdravstvenu knjižicu da bi roditelji u svakom trenutku imali podatke o tome šta je dijete primilo od vakcina i kada. Kada dođe do same vakcine – sestra mora malo opustiti i roditelje i dijete jer se često plaše i nakon toga pristupamo samoj vakcinaciji.

Kod nekih roditelja postoji sumnja da pregled pedijatra nije dovoljna da se utvrdi zdravstveno  stanje djeteta, da bi trebalo napraviti analize krvi, rendgen ili neke slične preglede?
S obzirom da djecu vakcinišu pedijatri u matičnom domu zdravlja, dakle tamo gdje ima otvoren karton od samog rođenja i gdje ga prate od prvog dana života do polaska u školu, ljekar ima uvid u cjelokupno zdravstveno stanje. Pedijatrijski sistematski pregled prije vakcine podrazumijeva slušanje srca i pluća, pregled grla i uha, mjerenje težine i visine što pokazuje napredak djeteta i to je sasvim dovoljno da pedijatar sa sigurnošću utvrdi da li je dijete zdravo ili nije i da li može dobiti vakcinu. Ako postoji bilo kakva sumnja – temperatura, prehlada ili neka akutna bolest – o tome pravimo intervju sa roditeljima i prema potrebi  vakcinu odlažemo ili predlažemo dodatne pretrage. Djecu koja su u nekoj rizičnoj grupi šaljemo na dodatne preglede i tražimo konsultacije neuropedijatra kako bi sa apsolutnom sigurnošću utvrdili da li ukupno zdravstveno stanje dozvoljava vakcinu. Kod vakcine se ništa ne prepušta slučaju, u svim organizacionim jedinicama domova zdravlja svi pedijatri rade po istom «šnitu», a postoje i jasna uputstva i naredbe o tome šta trebamo uraditi prilikom davanja vakcine.

Kako čuvate vakcine?
Protokol je vrlo strog i precizan i moramo ga se svi pridržavati, a mislim da smo u zadnjih pet godina napravili veliki napredak kada je u pitanju njihovo čuvanje. Vakcine nabavlja Zavod za javno zdravstvo FBiH i oni ih prosljeđuju Epidemiološkoj službi Domova zdravlja koja ih u klimatiziranom automobilu u  posebnim kutijama dostavljaju lokalnim domovima zdravlja gdje ih mi preuzimamo i pohranjujemo u škrinju. U škrinjama čuvamo količinu vakcina za mjesec dana, tako planiramo potrebe, ali imamo i dnevne frižidere u kojima stavljamo količinu za jedan dan jer  unaprijed znamo koliko djece će nam doći i koliko kojih vakcina nam treba i na taj način sprječavamo otvaranje škrinje svaki čas. Inače svaki dan dva puta – ujutro kada dođemo i uveče kada krenemo kući – pregledamo škrinje i bilježimo stanje. Škrinje imaju vanjske termometre i unutrašnje uređaje koji bilježe temperaturu tri mjeseca unazad i ako se  bilo kada uključi alarm koji upozorava na odstupanje temperature – vakcine se popisuju i ne koristimo ih dok se ne utvrdi šta se tačno desilo.

Kako naručujete vakcine i određujete koliko čega vam treba – doktor Lutvo Sporišević je rekao da je to posao koji obavljaju sestre?
Mi imamo evidenciju i u svakom momentu znamo ko će doći na koju vakcinu i inače svi koji se bave vakcinama i koji to rade mogu kroz evidenciju svaki sat znati ko će im doći, šta trebaju dati i prema tome planiramo koju količinu vakcina ćemo naručiti. Sada recimo imamo raspoređene termine skoro do Nove godine.  Pravimo i godišnji plan potreba koji svake godine do 20-og januara dostavljamo Zavodu. Desi se da Zavod nije nabavio neke vakcine i da ih nema, ali to ne traje dugo. Imali smo jednom slučaj sa polio-vakcinom i sa BCG, ali nije dugo trajalo, a djeca koja ne prime BCG odmah po rođenju dobiju tu vakcinu prilikom prvog dolaska u dom zdravlja. Moramo znati da mi nismo veliki kupac i dobavljačima nismo prioritet u odnosu na one koji kupuju milione doza, ali uglavnom imamo vakcina i nemamo prekida zbog toga.

Imate li neku ideju kako uopšte doprijeti do djece koja nisu upisana u matične knjige rođenih?
Ako dijete nikada nije došlo u dom zdravlja mi nemamo način da ih nađemo. Pretpostavljamo da takvih slučajeva ima u romskoj populaciji i u porodicama koje često mijenjaju adresu, ali pokušavamo doći do njih preko onih koji redovno dolaze i uglavnom se odazivaju na pozive. Lično mislim da bi tu mogli da se angažuju centri za socijalni rad. Oni su spremni na saradnju i svi slučajevi koje smo do sada imali pokazuju da je u ovom procesu potrebna saradnja svih aktera.

_______________________________________________________

Ovaj tekst produciran je u okviru projekta Povećanje svjesnosti o važnosti imunizacije sa posebnim fokusom na romske zajednice – Imunizacija za svako dijete! koji provodi Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa CZP „Romalen“ Kakanj i UNICEF-ovim Uredom za BiH, uz finansijsku podršku Centra za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) i USAID-a.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 29.08.2020. OKO VAKCINA NIŠTA NIJE PREPUŠTENO SLUČAJU