23.01.2024. Održana radionica sa predstavnicima institucija u Bihaću

Predstavnici udruženja Kali Sara – Romski informativni centar i partnera, održali su 23.1.2024. radionicu sa predstavnicima institucija u Bihaću.

U ovom gradu, zbog stalnih migracija, broj romskih porodica se stalno mijenja. Od preko 50 porodica koje su bile tu prošle godine, trenutno u Bihaću živi samo između 25 do 30 porodica. Porodice iz BiH odlaze zbog nezaposlenosti, neriješenog stambenog pitanja i sl. Porodice najčešće odlaze u Njemačku ili Francusku. Problem se javlja kada se porodice vrate u BiH, tj. kada njihova djeca treba da nastave osnovno obrazovanje. Dodatno, lokalne škole problem imaju i sa velikim brojem izostanaka sa nastave. Ovi izostanci su dijelom posljedica odlaska porodica sa djecom u inostranstvo. Međutim imaju i porodica koje su trenutno u Bihaću, ali njihova djeca ne dolaze redovno na nastavu niti se roditelji odazivaju na pozive škole.

Drugi kritični problem je činjenica da značajan broj djece nije zdravstveno osigurano.  Dogovoreno je da Kali Sara dostavi spisak takve djece kako bi se utvrdilo ima li CSR osnov da ih osigura ili je potrebno uputiti inicijativu Gradu Bihaću.

Na sastanku je razgovarano je i o rješavanju stambenog pitanja i zapošljavanja lokalne romske populacije.

Po riječima nadležnog CSR, na području grada i okoline, u zadnjih 6 mjeseci evidentiran je veći broj prosjaka sa područja Živinica i drugih gradova. Policija im izriče prekršajne naloge, tako da se nakon par dana oni opet vraćaju na ulicu. CSR tvrdi da su nemoćni jer postoji problem u komunikaciji, razmjeni informacija između institucija dva grada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *