09.03.2023. Edukativna radionica: PROCJENA RANJIVOSTI I OTKRIVANJE ŽRTVE MORA BITI PRIORITET I ŠKOLA

U Zenici je u 9. marta održana edukativna radionica „Prevencija trgovine ljudima“ na kojoj je prisustvovalo 60 učesnika iz obrazovanog sistema Zeničko dobojskog kantona. Nastavnici, pedagozi i direktori škola su mogli da dobiju znanja o pojavnim oblicima trgovine ljudima kao i važnosti praćenja djece u školama kako bi se indicirale promjene koje pokazuje njihovo zlostavljanje odnosno postojanje žrtve ovog kriminalnog djela.

Na početku radionice učesnike je pozdravila Draženka Subašić, ministrica obrazovanja,kulture i sporta ZDK koja je istakla da je borba protiv tgovine ljudima jedan od prioriteta Vlade ZDK i da će današnji skup doprinijeti potrebnim znanjima za prevenciju ove pojave u obrazovnom sistemu.

„Veoma je korisno da predstavnici ministratsva i na kantanolnom i na državnom nivou sarađuju sa školama kao i NVO organizacijama kako bi se stvorila sinergija za borbu protiv trgovine ljudima“, rekla je ministrica Subašić.

Predavači na radionici su bili prof.dr. Eldan Mujanović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Sanin Prašović iz Ministarstva sigurnosti BiH i Dervo Sejdić, aktivista udruženja „Kali Sara-RIC“, koja je bila organizator edukativne konferencije.

Eldan Mujanović je istakao da da su propisane kazne za trgovinu djecom visoke, najmanje 10 godina, što je čak više nego za ubistvo, gdje je najmanja predviđena kazna pet godina.

„Srećom te kazne nisu samo na papiru, bilo je slučajeva da su odgovorni za trgovinu djecom odnosno prisilno prosjačenje dobili preko 10 godina zatvora“, rekao je Mujanović.

Sanin Prašović je rekao da je zadnje tri godine borba protiv trgovine ljudima u BiH postala mnogo koordinisanija i efikasnija jer je usvojena i počela se primjenjivati Strategija za borbu protiv trgovine ljudima 2020-2023, koja je precizirala razne akcione planove i aktivnosti.

„Imamo sada na svim nivoima multisektorske timove u kojima su predstavnici vlasti, institucija, školstva… koji zajednički rade na otkrivanju slučajeva i prevenciji trgovine ljudima“, rekao je Prašović.

Dervo Sejdić je rekao da posebno zabrinjava što neke institucije još uvijek neke oblike trgovine ljudima poput prisilne prošnje i maloljetničkih brakova smatraju romskom tradicijom.

„Potrebno je mijenjati percepciju. Ovakav odnos je diskriminacija Roma. Mi se borimo protiv ovih pojava u romskoj zajednici, ali brojni primjeri ovakvih oblika su i u većinskoj populaciji“, rekao je Sejdić.

Svi govornici su pozvali prisutne da ako imaju indicije o djeci žrtvama da se problemu posvete već u školama i da traže, ako treba pomoć policije i centara za socijalni rad. Školsko osoblje jer upoznato i sa mobilnom aplikacijom za prijavu potencijalnih žrtava i počinioca koja je postavljane na Play Store i može se pronaći ukucavajući pojam „Procjena ranjivosti“.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta „ Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u Bih“ koji realiziraju zajedno World Vision BiH, Zemlja djece i Kali Sara – RIC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *