23.-24.02.2023. Trening za predstavnike romskih nevladinih organizacija: UDARENI TEMELJI MREŽE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Trgovina ljudima, uz trgovinu drogom, je globalno ubjedljivo najrasprostanjenija krivična aktivnost, kako po profitu, tako i broju žrtava. U Bosni i Hercegovini organizovano prosjačenje je najučestaliji oblik ovog djela, a pripadnici romske populacije su najčešće žrtve. Romski aktivisti već godinama upozoravaju da ovi slučajevi nisu dio romske tradicije i da se na terenu treba sistemski boriti protiv ovih pojava.

U Sarajevu je 23. i 24. februara Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa Udruženje”Klub Mladih Roma” iz Tuzle i UG “Romska djevojka-Romani Ćej” Prnjavor u okviru projekta “Suzbijanje trgovine ljudima u BiH kroz uključivanje romskih NVO u rad referalnih mehanizama” organizovalo dvodnevni trening za predstavnike romskih nevladinih organizacija i romske aktiviste, uz podršku Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE.

Na dvodnevnom treningu predstavnici romskih NVO i aktivisti pokrenuli su formiranje mreže za borbu protiv trgovine ljudima. Mreža će biti fokusirana na terenski rad gdje bi njeni članovi, romski aktivisti, identifikovali slučajeve trgovine ljudima, prije svega iskorištavanja prosjačenjem, ali i drugih oblika te koristili mehanizme za prijavljivanje i zaštitu žrtava.

Doprinos aktivista iz NVO sektora, ali i motivisanih pojedinaca iz zajednice, je izuzetno važan jer oni imaju dodir na terenu sa potencijalnim ili već zabilježenim žrtvama i mogu da budu spona između zajednice i institucija.

Saliha Đuderija, jedna od trenerica, inače članica Državne grupe za borbu protiv trgovine ljudima, je rekla da je ključno da postoji saradnja na terenu romske zajednice sa vlastima i institucijama.

„Kada je u pitanju borba protiv trgovine ljudima, koja je posebno izražena u romskoj zajednici, ako nemamo saradnju ljudi koji u njoj žive, naše istrage i eventualno procesuiranje je usporeno i za određene identifikacije treba nam i po nekoliko mjeseci. Stoga sam ohrabrena što na ovoj edukaciji vidim veliki broj polaznika koji su spremni za borbu protiv nečega što je krivično djelo, a ne romska tradicija“, rekla je Đuderija i naglasila da sve prijave ostaju anonimne tako da je identitet aktivista apsolutna zaštićen u javnosti.

Sanela Bešić, izvršna direktorica „Kali Sare-RIC“ je rekla da ovaj projekat upravo treba da potakne ljude na terenu da se suprotstave iskorištavanju djece i žena.

„Trebamo stvoriti mrežu aktivista. Od ovog treninga nema ništa ako se samo odsluša. Znanja treba iskoristiti na terenu i drago mi je da su polaznici toga svjesni“, rekla je Bešić.

Jedan od učesnika na treningu Ganija Džemaili iz udruženja „Rom“ iz Bihaća je rekao da je na treningu dobio mnogo informacija koje će mu sigurno pomoći u borbi protiv trgovine ljudima.

„Nažalost, ima Roma koji prose. Ali mi ćemo se boriti prvenstveno protiv onih koji iskorištavaju svoju ili tuđu djecu, a pomoći onima koji to rade da bi preživjeli“, rekao je Džemaili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *