19.05.2023. Borba protiv trgovine ljudima: SINERGIJA JAVNOG SEKTORA, CIVILNOG DRUŠTVA I ZAJEDNICE  

Predstavnici udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ su protekle sedmice u tri grada i opštine u BiH sa predstavnicima vlasti razgovarali o modalitetima borbe protiv trgovine ljudima i zaštiti žrtava i osoba u riziku. U Jajcu i Modriči su potpisani Memorandumi o razumijevanju i saradnji čime je i formalno ostvareno partnerstvo između javnog sektora i udruženja što će omogućiti efikasniju borbu protiv ovih kriminalnih aktivnosti. U Jajcu su memorandume potpisali Centar za socijalni rad i osnovna škola Jajce Kruščica dok su to u Modrični učinili Opština Modriča, osnovna škola Sveti Sava i Centar za socijalni rad Modriča. 

Potpisnici se obavezuju Jačati kapacitete predstavnika romskih NVO/medijatora iz romske zajednice za efikasniji rad na suzbijanju trgovine ljudima  te njihovo uključivanje u rad koordinacionih timova (RMT) u kantonima i entitetima i rad lokalnih timova za realizaciju i drugih referalnih mehanizmima u BiH.

Indira Mehić-Čejvan, direktorica Centra za socijalni rad Jajce je rekla da će uposlenici pružiti  nesebičnu pomoć u saradnji sa svim drugim relevantnim institucijama na području Jajca u suzbijanju bilo kakvih oblika trgovine ljudima, a posebno djece.

“Poseban značaj podrške se odnosi za Rome i problem trgovine ljudima, prije svega prosjačenja, kao i neredovnog pohađanja škole. Naša vizija je da sinergijom i saradnjom sa osobom koja će biti medijator za pitanje Roma postignemo što veći efekat prevencije trgovine ljudima, a ista se može postići edukacijom Romske zajednice o opasnostima i posljedicama trgovine ljudima, posebno djece”, rekla je Mehić-Čejvan.

U Travniku je održan sastanak sa koordinatorom regionalnog monitoring  tima Srednjobosanskog kantona Adijem Bohutinskim na kojem se razgovaralo o modalitetima partnerstva i zajendičkim aktivnostima na  suzbijanju trgovine ljudima. 

Aktivnosti se provode u sklopu projekta „Suzbijanje trgovine ljudima u BiH kroz uključivanje romskih NVO u rad referalnih mehanizama“ uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE.

Projekat realizuje udruženje Kali Sara – Romski informativni centar u partnerstvu sa  “Klub mladih Roma” iz Tuzle i “Romska djevojka – Romani ćej” iz Prnjavora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *