Sastanci sa predstavnicima lokalnih institucija u Jajcu, Bihaću, Živinicama i Modriči

S ciljem zajedničkog rada na suzbijanju trgovine ljudima u mjesecu martu i aprilu Udruženje “Kali Sara – Romski informativni centar“ je u saradnji sa partnerima Klubom mladih Roma iz Tuzle i Romani Ćej iz Prnjavora organizovala sastanake sa entitetskim i kantonalnim  RMT koordinatorima i predstavnicima lokalnih institucija u Jajcu, Bihaću, Živinicama i Modriči. Problem prosjačenja i maloljetnih brakova su identifikovani kao dominantni oblici trgovine ljudima sa kojim se policija i centri za socijalni rad svakodnevno suočavaju u svom radu. Jedan od izazova im je nepostojanje aktivnih lokalnih romskih organizacija ili podkapacitiranost postojećih u borbi protiv trgovine ljudima.

Predstavnici lokalnih institucija pozdravili su dodatnu podršku koju će dobiti u vidu angažmana Roma medijatora koji će biti spona između lokalne romske zajednice i lokalnih institucija u borbi protiv trgovine ljudima.

Sastanci su se realizovali u sklopu projekta „ “Suzbijanje trgovine ljudima u BiH kroz uključivanje romskih NVO u rad referalnih mehanizama”uz podršku Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *