20.05.2022. SASTANAK SA MINISTRICOM IVANOM PRVULOVIĆ

U petak 20.05.2022. godine predsjednik Udruženja „Kali Sara – RIC“ Dervo Sejdić sastao se sa ministricom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivanom Prvulović. Tema sastanka bila je stambeno zbrinjavanje Roma ali i druga pitanja u nadležnosti ovog ministarstva.

U daljem razgovoru Sejdić je upoznao Minsitrica Prvulović sa radom udruženja „Kali Sara-RIC“ u okviru monitoringa provedbe sektorskih javnih politika za Rome te potrebom izrade Akcionih Planova za rješavanje problema Roma kantona Sarajevu iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite. Također je upoznao sa održanim sastankom sa ministricom Naida Hota-Muminović te aktivnostima na formiranju Radne grupe za izradu AP za Rome kantona Sarajevo. Sejdić je ministricu Prvulović informisao o EU paltformi socijalne inkluzije Roma, o značaju implelentacije Berlinskog procesa, Poznan deklaracije za zapadni Balkan ali i potrebe uvećanja finansijskih izdvajanja za rješavanje problema Roma, te usvajanja Državnog budžeta i Granta za implementaciju Državnog AP za Rome. Ministrica Prvulović dala je svoju podršku za izradu Strateškim dokumentima iskazujući žaljenje što se ovakva vrsta sastanka nije desila ranije kako bi u svoj plan uvrstila i znatnije budžetiranje za 2022 godinu u tom pravcu.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 20.05.2022. SASTANAK SA MINISTRICOM IVANOM PRVULOVIĆ

10.05.2022. SASTANAK SA AMBASADORICOM ŠPANIJE U BIH

U utorak 10.05.2022. godine Ambasadorica Španije NJ.E María Teresa Lizaranzu Perinat posjetila je Udruženje „Kali Sara – RIC“.  

U veoma prijatnom razgovoru Amabasadorica se interesovala za situaciju Roma u BiH o čemu su je informisali Sanela Bešić i Dervo Sejdić.

Sanela Bešić govorila je o socijalnoj inkluziji Roma, o EU strateškom okviru kao i Poznan deklaraciji u okviru koje BiH nije ispunila očekivanja EU u pravcu usvajanja Strategije za Rome BiH, o ne usvojenom državnom budžetu i posljedicama koje je proizvelo blokadu u implementaciji AP ali i svih drugih aktivnosti države na polju inkluzije Roma. Amabasadorica je informisana i o projektima koje udruženje „Kali Sara – RIC“ radi u sklopu obrazovanja Roma od nivoa vrtićkog do visokoškolskog obrazovanja. Također o projektu „Borbe protiv trgovine ljudima“, zloupotrebe djece u svrhu radne i seksualne eksploatacije,  organizovanju treninga socijalne i društvene pravde te borbi protiv stereotipa, predrasuda i diskriminacije Roma. Naravno bilo je informacija o stambenom zbrinjavnju Roma te doprinosu „Kali Sare – RIC“ u kreiranju i implementaciji svih javnih politika za Rome u BiH.

Dervo Sejdić gospođu Ambasadoricu upoznao je sa inicijativom i njegovim prijedlogom reformi Ustava i Izbornog zakona u BiH, te nedostatku političke volje vladajuće koalicije na provedbi pressuda ESZLJP u predmetu Sejdić/Finci i drugih.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 10.05.2022. SASTANAK SA AMBASADORICOM ŠPANIJE U BIH

28.04.2022. ODRŽANA EDUKACIJA „ŽIVE BIBLIOTEKE“ ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA VLASTI ZDK I SBK

Dana 28.04.2022. godine u organizaciji Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“ održana je edukacija „Žive biblioteke“ za predstavnike institucija vlasti Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji implementira World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjima “Kali Sara – Romski informativni centar” i  “Zemlja djece“. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 28.04.2022. ODRŽANA EDUKACIJA „ŽIVE BIBLIOTEKE“ ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA VLASTI ZDK I SBK

26.04.2022. SASTANAK SA AMBASADORICOM OSCE-a U BIH KATHLEEN KAVALEC

U utorak 26.04.2022. godine na inicijativu predsjednika udruženja “Kali Sara – RIC” Derve Sejdića, održan je sastanak sa ambasadoricom Misije OSCE-a u BiH Kathleen Kavalec.

Predsjednik udruženja “Kali Sara-RIC” Dervo Sejdić je Ambasadoricu Kathleen Kavalec informisao o radu udružnja “Kali Sara-RIC” u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite Roma kao i inicijativama na uvođenju u obrazovni sistem izučavanja historije, kulture i jezika Roma te otvaranju katedre za romski jezik.

Također je upoznao i sa svojim aktivnostima u okviru ogranične izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH te je u tom kontekstu pozvao na saradnju. Između ostalog informirao je o przentaciji prijedloga izmjene Ustava i Izbornog zakona na sjednici Vijeća nacionalnih manjine BiH te upućivanju Prijedloga Interresornoj komisiji za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH.

Ovu priliku iskoristio je da razgovaraju i na temu uključivanja mladih Roma i žena Romkinja u tijela za zastupanje i predstavljanje Roma kao i reviziji Zakona o zašiti prava pripadnika Nacionalnih manjina u BiH te izmjenama Izbornog zakona o učešću nacionalnih manjina u općinskim i gradskim vijćima i skupštinama.

Gospođa Kavalec je uz zahvalnost na ponuđenoj saradnji i naglasila veoma bitan uticaj  “Kali Sare-RIC” u kreiranju, implementaciji i monitoringu politika za Rome u BiH te aktivnostima u procesu reforme Ustava i Izbornog zakonodavstva BiH. Na kraju razgovora Sedjić je zamolio gospođu Kavalac za pomoć u rješavanju problema priključka na električnu i vodovodnu mrežu  kontejnerskog naselja u Rakovici u koje su izmješteni Romi iz Velike Aleje u općini Ilidža u oktobru prošle godine, što je gospođa Kavalec prihvatila naglašavajući da je neprihvatljivo da ljudi u današnje vrijeme žive bez vode i struje. Obostrano su se složili da je potrebno uložiti dodatni napor kako bi se ove porodice Roma ali i drugima pružila konkretnija asistencija u cilju socijalizacije te uključivanja djece u obrazovni proces.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 26.04.2022. SASTANAK SA AMBASADORICOM OSCE-a U BIH KATHLEEN KAVALEC

21.04.2022. JAVNI POZIV ZA EKSTERNOG KONSULTANTA – IZRADA KOMUNIKACIJSKIH ALATA

Udruženje „KALI SARA-RIC“ objavljuje javni poziv za eksternog konsultanta – izrada komunikacijskih alata u sklopu projekta “Zagovaranje za socio-ekonomsku integraciju Roma u BiH – Zajedno do 2030. godine”. Projekat finansijski podržava OSF.

Za detaljne informacije o uslovima i načinu dostavljanja ponude, kao i o očekivanim rezultatima angažmana pogledajte opis zadataka (ToR).

Molimo sve zainteresovane za ovaj Javni poziv da se prijave i dostave svoju ponudu (tehničku i finansijsku) najkasnije do 05.05.2022. godine na e-mail: vladimir.kalisara.ric@gmail.com

Detalje ovog javnog poziva možete preuzeti: http://kalisara-ric.ba/wp-content/uploads/KALI-SARA-CALL-FOR-CONSULTANT-RIO-2021-ToR-Communication-Tools-2.pdf

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 21.04.2022. JAVNI POZIV ZA EKSTERNOG KONSULTANTA – IZRADA KOMUNIKACIJSKIH ALATA