25.02.2021. ODRŽANA DRUGA RADIONICA ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA VLASTI U SKLOPU PROJEKTA “JAČANJE LOKALNIH KAPACITETA U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA U BIH”

U četvrtak 25.02.2021. godine u organizaciji udruženja Kali Sara – Romski informativni centar, u Sarajevu je održana druga radionica na temu Izazovi u borbi protiv trgovine ljudima, uključujući prisilni rad, prosjačenje, rane brakove, i druge oblike trgovine ljudima. Radionica je imala za cilj razvijanje zajedničkih inicijativa za implementaciju BiH strategije za borbu protiv trgovine ljudima kao i entitetskih i kantonalnih akcionih planova.

Na radionici su učestvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i policijskih uprava/policijskih stanica Kantona Sarajevo, Kantonalno tužilaštvo, Ministarstva za radi i socijalnu politiku KS,  predstavnici Cenatara za socijalni rad i predstavnici osnovnih  škola sa područja Kantona Sarajevo.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji implementira World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjima Kali Sara – Romski informativni centar i  „Zemlja djece“. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 25.02.2021. ODRŽANA DRUGA RADIONICA ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA VLASTI U SKLOPU PROJEKTA “JAČANJE LOKALNIH KAPACITETA U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA U BIH”

18.-19.02.2021. ODRŽAN DVODNEVNI TRENING ZA PREDSTAVNIKE ROMSKOG NEVLADINOG SEKTORA NA TEMU „ IZRADA INICIJATIVA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA“

U četvrtak i petak, 18. i 19.02.2021, u organizaciji udruženja Kali Sara – RIC, u Bijeljini je održan dvodnevni trening sa ciljem jačanja kapaciteta predstavnika romskih nevladinih organizacija na temu „Izrade incijativa u procesima donošenja odluka“ uz ekspertsku pomoć Nataše Predojević.
U uvodnom dijelu treninga učesnicima su se obratile Sanela Bešić, Izvršna direktorica udruženja Kali Sara – Romski informativni centar i Adisa Redžić, Projektna koordinatorica – World Vision Bosne i Hercegovine.

U sklopu treninga učesnici su imali priliku da nauče elemente efektinog javnog zagovaranja i lobiranja i proces izrade inicijativa. U sklopu interaktivne diksusije razmjenjene su dosadašnja iskustva i primjeri dobre prakse. U toku drugog dana treninga  učesnici su u sklopu praktičnog rada identifikovali prioritete u zagovaranju za rješavanje socio-ekonomskih problema romske populacije u BiH i izradili incijative koje mogu imati direktan uticaj na rješavanje problema trgovne ljudima u BiH.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji imlementira World Vison BiH u partnerstvu sa udruženjima Kali Sara – Romski informativni centar i Zemlja djece. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 18.-19.02.2021. ODRŽAN DVODNEVNI TRENING ZA PREDSTAVNIKE ROMSKOG NEVLADINOG SEKTORA NA TEMU „ IZRADA INICIJATIVA U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA“

25-26.01.2021. ODRŽANI SASTANCI SA LOKALNIM PREDSTAVNICIMA VLASTI I ZAJEDNICOM

U ponedjeljak i utorak 25-26.01.2021. u organicaziji udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“, održani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva za unutrašnje poslove Kantona Sarajevo, JU Kantonalnim centrom za socijalni rad Sarajevo i lokalnom romskom zajednicom Buča potok na temu trgovine ljudima s ciljem upoznavanja s trenutnom situacijom, uspostavljanja saradnje s institucijama i realizacije zajedničkih aktivnosti u narednom period, s posebnim naglaskom na problem prisilnog rada, prosjačenja i drugih vidova trgovine ljudima u romskoj zajednici.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji implementira World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjima “Kali Sara – Romski informativni centar” i  “Zemlja djece“. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 25-26.01.2021. ODRŽANI SASTANCI SA LOKALNIM PREDSTAVNICIMA VLASTI I ZAJEDNICOM

10.12.2020. ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA VLASTI U SKLOPU PROJEKTA “JAČANJE LOKALNIH KAPACITETA U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA U BIH”

U četvrtak 10.12. 2020. godine u organizaciji udruženja Kali Sara – Romski informativni centar, u Mostaru je održana prva radionica na temu Izazovi u borbi protiv trgovine ljudima, uključujući prisilni rad, prosjačenje, rane brakove, i druge oblike trgovine ljudima. Radionica je imala za cilj razvijanje zajedničkih inicijativa za implementaciju BiH strategije za borbu protiv trgovine ljudima kao i entitetskih i kantonalnih akcionih planova.

Na radionici su učestvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova HNK i policijskih uprava/policijskih stanica Konjic, Jablanica, Stolac, Čapljina i Trebinja, Ministrstva pravosuđa, uprave i lokalne samoupave HNK, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK,  predstavnici Cenatara za socijalni rad iz Čapljine, Stoca i Mostara, i predstavnici osnovnih  škola sa područja Čapljine, Stoca i Mostara.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji implementira World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjima Kali Sara – Romski informativni centar i  „Zemlja djece“. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 10.12.2020. ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA PREDSTAVNIKE INSTITUCIJA VLASTI U SKLOPU PROJEKTA “JAČANJE LOKALNIH KAPACITETA U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA U BIH”

05.11.2020. IN MEMORIAM Prof.dr. RAJKO ĐURIĆ

Na današnji dan 2008. godine u Zagrebu potpisana je Deklaracija o proglašenju 5. novembra svjetskim danom romskog jezika. Potpisnica ove Deklaracije u ime Roma Bosne i Hercegovine je “Kali Sara-Romski informativni centar”, kao zvanica na Svjetskom Simpoziju romskog jezika, kojeg je organizovala Udruga za promociju obrazovanja Roma Hrvatske “Kali Sara”. Deklaracija je potpisana sa ciljem borbe protiv diskriminacije Roma u Svijetu kroz promociju i očuvanje romskog jezika Romani ćhib, jedinstvenog romskog jezika Roma cijelog Svijeta.

Na ovom Simpoziju predstavnici “Kali Sara-Romski informativni centar” prezentirali su Ideju o Standarizaciji romskog jezika za zemlje bivše Jugoslavije, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Sloveniju, Srbiju i Kosovo. Priprema Projekta Standardizaije romskog jezika bila je naša obaveza, tada sam izjavio: “Nisam lingvista i ne znam šta bih trebalo definisati u okviru Standarda romskog jezika, ali kolegica Sanela Bešić i ja smo osposobljeni da razvijemo Projekat, obezbijedimo finansijska sredstava, okupimo romsku lingvističku elitu i damo im sve potrebne resurse za rad, ko želi sa nama dobro je došao”. Ideja o Standardizaciji romskog jezika bila je jednoglasno prihvaćena.

Na Regionalnoj konferenciji održanoj 01.-02. Juni 2010. godine u Sarajevu u organizaciji “Kali Sara-Romski informativni centar”, prof.dr. Rajko Đurić redovni profesor na fakultetu u Vršcu, imenovan je za rukovodioca tima lingvista za izradu standardizacije romskog jezika. Članovi radne grupe za standardizacije bili su prof. Ljatif Demir, Hedina Sijerčić novinarka i autorica romsko-bosanskog riječnika u BiH, Dragoljub Acković, Direktor Muzeja romske kulture Beograd, prof. Samanta Baranja profesor književnosti na pedagoškom fakultetu u Ljubljani, magistar Jožek Horvat predsjednik Unije Roma Slovenije, Nazif Mehmedi zastupnik u Saboru Republike Hrvatske, Veljko Kajtazi autor hrvatsko-romskog riječnika, Mustafa Neždet, ministar u Vladi Makedonije bez portfelja, Bajram Haljiti pravnik i novinar iz Beograda, Marija Aleksandrović asistentica na fakultetu romologije u Vršcu, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, predstavnici entitetskih ministarstava za obrazovanje i nauku, te predstavnici svih ministarstava obrazovanja država iz Regiji, predstavnci međunarodnih organizacija. Sanela Bešić menadžer projekta i Dervo Sejdić koordinator projekta.

Projekat Standardizacije romskog jezika za zemlje bivše Jugoslavije realizovan je u periodu 2010-2012. godine uz finansijsku podršku UNICEF-a BiH i Fonda otvorenog društva BiH. Knjiga Standardizacija romskog jezika Autora prof.dr. Rajka Đurića, štampana je na romskom, bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku u Sarajevu 2012. godine.

Opća Skupština UNESCO-a je 7. novembra 2015. godine prihvatila 5. novembar kao Svjetski dan romskog jezika.Prilikom održavanja Druge godišnje konferencije o stanju ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini, 22. i 23. marta 2016. u Mostaru, predstavnici udruženja „Kali Sara-Romski informativni centar“ pred Zajedničkom komisijom oba Doma Parlamentarne Skupštine BiH, izložili su prijedlog da Bosna i Hercegovina usvoji 8. april kao Međunarodni dan Roma, 2. august kao dan obilježavanja Samudaripen/stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu i 5. novembar, te iste uvrsti u Državni kalendar značajnih datuma.

Zaključkom br. 21 sa pomenute sjednice usvojeno je sljedeće: „Zajednička komisija za ljudska prava zadužuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da osigura sredstva za provođenje Akcionog plana za obrazovanje Roma iz budžeta BiH te da u programu obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava 8. april predvidi kao Međunarodni dan Roma u BiH, 2. august kao Dan sjećanja na stradanje Roma u holokaustu i 5. novembar kao Svjetski dan romskog jezika“.

Bahtarivav thumenđe amaro lumijako Romano ćhibakeri đive

Tekst napisao Dervo Sejdić.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 05.11.2020. IN MEMORIAM Prof.dr. RAJKO ĐURIĆ