18.01.2020. OBAVJEST O REALIZACIJI PROJEKTA „PODIZANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI VAKCINACIJE SA POSEBNIM FOKUSOM NA ROMSKU DJECU – IMUNIZACIJA ZA SVAKO DIJETE!!!“

Ovim putem Vas obavještavamo da je Udruženje „Kali Sara – Romski informativni centar“, u saradnji sa udruženjem Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj, a uz finansijsku podršku UNICEF-a BIH započela novi projekat pod nazivom „Podizanje svijesti o važnosti vakcinacije sa posebnim fokusom na romsku djecu – Imunizacija za svako dijete!!!“.

UNICEF u svom godišnjim izveštaj za 2017. godinu navodi da stopa vakcinacije za Bosnu i Hercegovinu iznosi 68 odsto za djecu ispod pet godina, a najnovije procjene ukazuju na to da se pokrivenost čak smanjuje za određene vakcine kao što su protiv malih boginja, zauški i rubeola. U isto vrijeme stopa imunizacije romske djece iznosi samo 4%, u poređenju sa 68% djece iz opšte populacije.

U skladu sa gore navedenim podacima, započeli smo sa realizacijom projekta koji ima za cilj podizanje svijesti o važnosti vakcinacije kao i povećanje broja vakcinisane djece sa posebnim naglaskom na romsku djecu.

Udruženje Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj je zaduženo za koordinaciju aktivnosti na terenu i kreiranje baze podataka na osnovu terenskog rada 16 (šesnaest) medijatora. Medijatori će raditi direktno u zajednicama i to u 4 (četiri) kantona: Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski kanton, Srednjobosanski kanton i Tuzlanski kanton.

Udruženje “Kali Sara – Romski informativni centar” je zaduženo za izradu analize barijera i prepreka u procesu vakcinacije, komunikacije i koordinaciju sa svim relevantnim stakeholderima projekta kao i za promociju projekta.

Realizacija projekta je počela u decembru 2019.godine i trajat će do kraja maja 2020.godine.

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

19.12.2019. Tuzla, održana radionica sa predstavnicima institucija i romskim nevladinim sektorom

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar  realizira projekat “ Roma particiation counts “ uz finsijsku podršku ODHIR-a iz Varšave.

Tema radionice bila je relizacija Lokalnih Akcionih Planova za Rome kao i predstavljanje lokalnim vlastima Lokalne Inicijativne Grupe (LIG) kao legitimnih predstavnika lokalne romske zajednice i pokrenuti formalni dijalog između LIG-a i lokalnih vlasti kako bi razgovarali o provođenju mjera politike koje se bave utvrđenim prioritetima, a koji se tiču ​​Roma sa posebnim fokusom na specifične potrebe romskih žena i omladine kao i uključivanju prioriteta za rješavanje problema Roma u generalne prioritete grada.

Cilj projekta je  omogućiti efikasno učestvovanje Roma u procesima donošenja politika i određivanje prioriteta na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, kroz poboljšani dijalog i saradnju Roma i lokalnih vlasti i drugih relevantnih donositelja odluka.

 

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

12/13.12.2019. Beograd, četvrti sastanak radne skupine – Projekta Integracija Roma 2020

Četvrti sastanak radne skupine održan je 12. i 13. decembra 2019. godine u Beogradu, Srbija. Učesnici Radne skupine bili su: Nacionalne kontakt jedinice za Rome iz vladajućih država Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske, dva predstavnika civilnog društva Roma, predstavnici EU, i Vijeća za regionalnu saradnju. Cilj sastanka bio je utvrđivanje rada Projekta Integracija Roma 2020, osiguravanje sveobuhvatnog praćenja i izvještavanja o politikama integracije Roma.

Glavne teme akcijskog tima Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) za integraciju Roma 2020 su bile:

1. Izvještaj o akcijskim aktivnostima romske integracije 2020. provedenim u 2019. godini

2. Civilna registracija Roma u regionu

3. Prikupljanje podataka o Romima u Republici Sjeverna Makedonija. Makedonski predstavnik će informisati o inicijativi za etničko prikupljanje podataka o Romima kao nužni uslov za pravilno planiranje politika, implementacije, nadzora i izvještavanja.

4. Regionalna metodologija za mapiranje romskog stanovanja – Stručnjak za kartiranje stanova iz srbijanske vlade predstaviće nacrt Regionalne metodologije razvijene u Akciji „Integracija Roma 2020“ u 2019.

Akcijski tim za integraciju Roma 2020 predstavio je trenutno stanje provedbe Nacrta za integraciju Roma 2019-2021., nakon čega je uslijedila rasprava o budućim potrebama za intervencijama i podršci u ekonomijama. Romski Akcioni tim za integraciju 2020 takođe je predstavio druge inicijative za tehničku pomoć, dok je Akcijski tim predstavio predstojeće aktivnosti prema opisu i kalendaru akcije s fokusom na usmjeravanje, budžetiranje i tematski prioritet stanovanja, zapošljavanje i civilne registracije.

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

27.11.2019. Bijeljina, održana radionica sa predstavnicima institucija i romskim nevladinim sektorom

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar  realizira projekat “ Roma particiation counts “ uz finsijsku podršku ODHIR-a iz Varšave.

Tema radionice bila je relizacija Lokalnih Akcionih Planova za Rome kao i predstavljanje lokalnim vlastima Lokalne Inicijativne Grupe (LIG) kao legitimnih predstavnika lokalne romske zajednice i pokrenuti formalni dijalog između LIG-a i lokalnih vlasti kako bi razgovarali o provođenju mjera politike koje se bave utvrđenim prioritetima, a koji se tiču ​​Roma sa posebnim fokusom na specifične potrebe romskih žena i omladine kao i uključivanju prioriteta za rješavanje problema Roma u generalne prioritete grada.

Cilj projekta je  omogućiti efikasno učestvovanje Roma u procesima donošenja politika i određivanje prioriteta na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, kroz poboljšani dijalog i saradnju Roma i lokalnih vlasti i drugih relevantnih donositelja odluka.

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

26.11.2019. Bijeljina, održan trening za romske aktiviste

U sklopu projekta „Roma participation counts“, održan je trening na temu „ procjene potreba i određivanje prioriteta sa posebnim fokusom na  mlade; građanska prava, uključujući pristup javnim uslugama; javno zagovaranje i komunikacije; osnovni elementi koji se odnose na funkcioniranje lokalnih institucija. Trening je organizovan u saradnju sa Misijom OSCE u BiH i finansijsku podršku ODIHR iz Varšave.

Cilj ovog projekta je omogućiti efikasno učestvovanje Roma u procesima donošenja politika i određivanja prioriteta na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, kroz poboljšani dijalog i saradnju Roma, lokalnih vlasti i drugih relevantnih donositelja odluka.

 

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni