12.01.2022. DERVO SEJDIĆ – GOVOR PRED PARLAMENTOM EU – DELEGACIJOM ZA ODNOSE SA BIH I KOSOVOM (DSEE) – TEMATSKA SJEDNICA NA TEMU NESPROVOĐENJA PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU SEJDIĆ – FINCI

Dame i gospodo, poštovani članovi Parlamenta Evropske Unije, prije svega želim vas srdačno pozdraviti u svoje lično ime i u ime Roma Bosne i Hercegovine, te poželjeti vam sretnu i uspješno novu 2022. godinu.

Ja sam Dervo Sejdić, Rom koji je Bosnu i Hercegovinu 2006 godine tužio Evropskom sudu za ljduska prava zbog Ustava i Izbornog zakona. Kao što je poznato Odlukom Visokog sudskog vijeća ovog Suda iz decembra 2009 godine u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, Ustav i Izborni zakon su   proglašeni diskriminatornim u odnosu na pripadnike nacionalnih manjina i građana Bosne i Hercegovine koji se ne deklarišu kao pripadnici konstitutivnih naroda.
Vrlo sam zahvalan Evropskom parlamentu na svim dosadašnjim naporima da pomogne Bosni i Hercegovini na provedebi ove Odluke ali i pomoći koju EU pruža Bosni i Hercegovini ka ispunjenu uslova za članstvo u EU.

Poštovana gospodo pozivam vas da svoju zabrinutost koja traje od Deytona, 26 godina, zamjenite sa konkretnim akcijama i zaustavite sve ratno huškačke retorike i etno nacionalističke podjele dok nije kasno, dok Bosna i Hercegovine nije ponovo postala logor smrti jer ste vi neodlučni.

Romska zajednica kao i veliki broj građana Bosne i Hercegovine nikada nisu živjeli u većoj bijedi i siromaštvu a sve zahvaljujući blokadama i nacionalističkoj retorici. Naša djeca i mi sami naučili smo prolaziti kroz glad i bijedu, siromaštvo i isključenost ali nećemo više dopustiti da zbog ličnih i političkih interesa sutra ginemo i umiremo jer se vi ne možete dogovoriti.

Zaustavite priče i medijsko maltretiranje svih nas, dok nije kasno i dok ima nade za normalan život u Bosni i Hercegovini i počnite se baviti rješavanjem stvarnih problema, ove teške socio ekonomske krize,  koje će svakim danom biti teža i gora.

Poštovana gospodo evropski i svjetski zvaničnici, poštovana gospodo BH političari niko od vas neće biti u mogućnosti zaustaviti građane Bosne i Hercegovine na granicama Evropske unije pa makar ih ogradili bodljikavom žicom ili betonskim zidovima, jer više nećemo čekati da se smilujete i spašavate nas iz logora smrti.

Mi u Bosni i Hercegovini do sada nismo dobili vaš konkretan stav u pogledu rješavanja političke, ekonomsko socijalne i institucionalne krize blokada rada institucija Bosne i Hercegovine.

Stiče se dojam da u okviru EU parlamenta imate jedan stav, a vaši izaslanici kad posjete Bosnu i Hercegovinu ne zastupaju te stavove ovisno iz koje političke opcije dolaze. Građani Bosne i Hercegovine imaju osjećaj da kod vas ili nema jasne politike prema BiH ili imate dvostruke standarde.  

Dok Brisel govori o nužnoj reformi Ustava, a potom i Izbornog zakona u skladu sa Evropskom konvencijom za ljudska prava, vaši dosadašnji izaslanici vode dijaloge na temi reforme Izbornog zakona te u istim daju podršku etnonacionalističkim podjelama i dodatnim diskriminacijskim formama građana Bosne i Hercegovine.

Vaše izaslanike kroz moja otvorena pisma pozivao sam da ne čine greške njihovih prethodnika, kao što je to činio Stefan File koji je razgovore ili pregovore oko Ustavnih reformi izmjestio iz parlamenta Bosne i Hercegovine, razgovarajući isključivo sa pripadnicima konstitutivnih naroda po raznim hotelima i restoranima, a da nikada nije pozvao pripadnike Nacionalnih manjina BiH niti zatražio naše mišljenje o eventualnim modalitetima pomenutih reformi.

Zbog svega toga i zbog politike entnonacionalističkih vođa u BiH odlučio sam se na korak Otvorenih pisama vama i vašim izaslanicima da i nas uključite u razgovore zbog čega sam veoma zahvalan gospodinu Romeo Franz i njegovom kolegi Thomas Waitz pa sad evo imam priliku da vama se direktno obratim.

Ja lično pripremio sam koncept prijedlog ograničene izmjene Ustava i Izbornog zakona i u posljednjih dva tri mjeseca organizvovao sam više sastanaka sa liderima političkih starnaka u BiH te im ponudio kao moguće rješenje u kojem predlažem balansiranje kolektivnih i individualnih prava. Istina do sada nisam dobio zvaničan odgovor od njih kao niti od vas jer sam moj prijedlogu uručio i gospođi Ajnhorst i gospodinu Palmeru prilikom sastanka sa njima u novembru 2021.  Štaviše, tokom sastanka sa gospođom Ajnhorst, nisam se mogao oduprijeti utisku da na strani moje sagovornice postoji značajno pomanjkanje razumijevanja ako ne i čista ne zainteresovanost zbog čega ću iskorisiti ovu datu mi priliku da i vama lično iznesem svoj konkretan prijedlog.

Predlažem:
1. Deblokirati rad institucija, kako države BiH tako i Federacije BiH
2.Sve razgovore na temu reformi Ustava i Izbornog zakona vratiti u Parlament   Bosne i Hercegovine kako bi se obezbijedilo učešće svih parlamentarnih stranaka
3. U razgovore o reformi Ustava i Izbornog zakona obavezno uključiti stručnjake  Ustavnog i međunarodnog prava
4. Sjednicama Parlamenta BiH obezbjediti učešće predstavnika Nacionalnih manjina i građana Bosne i Hercegovine, kojeg delegiraju njihove asocijacije
5. Sjednicama Parlamenta obezbijediti učešće stručnjaka Venecijanske komisije, stručnjake ODIHR-a OSCE-a
6. Sjednicama Parlamenta BiH obezbjediti učešće NVO sektora u BiH koje imaju kapaciteta i vrše monitoring Izbornih procesa u BiH.

Evropo učinite nešto konkretno, svoju zabrinutost zamjenite konkretnim akcijama od kojih će građani početi da žive životom čovjeka. Sankcije jesu potrebn ali za sve lidere etno-nacionalističkih političkih stranaka. Tek tada bi političari u BiH shvatili da je zakon isti prema svima i da je došao kraj njihovom odupiranju napretku i reformama tj. da je došao kraj korupciji i nepotizmu koja BiH vuče unazad i sve dalje od Evrope.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 12.01.2022. DERVO SEJDIĆ – GOVOR PRED PARLAMENTOM EU – DELEGACIJOM ZA ODNOSE SA BIH I KOSOVOM (DSEE) – TEMATSKA SJEDNICA NA TEMU NESPROVOĐENJA PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU SEJDIĆ – FINCI

20.12.2021. SASTANAK PRODANOVIĆ – SEJDIĆ

Dana 20. decembra 2021. godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, na zahtjev predsjednika udruženja „Kali Sara-RIC“ Derve Sejdića održan je sastanak sa  gospodinom Lazarom Prodanovićem, predsjednikom Komisije za ljudska prava oba doma Parlamenta BiH i Aidom Kreho, sekretaricom Komisije za ljudska prava oba doma Parlamenta BIH.

Tokom razgovor Sejdić je u pismenoj formi uručio svoj Prijedlog ograničenih izmjena Ustava i Izbornog zakona, te u kratkim crtama isti przentirao. Sastanak je održan u vrlo prijatnoj atmosferi i razgovoru povodom prijedloga ograničenih izmjena Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Oba sagovornika su se složila da je vrlo složena politička situacija u Bosni i Hercegovini trenutno zaustavila napredak u pregovorima međunarodne zajednice i domaćih političkih subjekata ali da ove aktivnosti treba nastaviti nakon nadolazećih praznika nadajući se smirivanju političkih tenzija unutar BiH. 

Gospodin Prodanović reagujući na prijedlog u prvom redu je konstatovao da je krajnje vrijeme da se presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci treba provesti te omogućiti svim građanima jednakopravni pristup izbornim procesima koristeći u punom kapacitetu i pasivno i aktivno biračko pravo.

Za njega lično kao i za političku stranku SNSD kojoj pripada nikakav problem ne predstavlja uklanjanje etničke pripadnosti kod izbora članova Predsjedništva BiH, te je izložio i njegovo razmišljanje i stav SNSD oko izbora članova u Domu naroda Parlamenta BiH.

Ovu priliku gospodin Sejdić je iskoristio da gospodina Prodanovića, kao predsjednika Komisije za ljudska prava upozna sa zastojem na usvajanju Akcionog plana za rješavnje problema Roma  2021-2025, te obavezu Bosne i Hercegovine na izradi Strategije za Rome u skladu sa Poznan deklaracijom i Platformom EU za socijalno uključivanje Roma Zapadnog Balkana.  Gospodin Sejdić ga je zamolio  da ukoliko bude usvojen državni budžet za 2021. godinu pomogne oko izdvajanja Granta za implementaciju Akcionih planova iz oblasti obrazovanja. stanovanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite Roma.

Gospodin Prodanović je bio iznenađen činjenicom da AP za Rome 2021-2025 nije usvojen, jer je od od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice dobio informaciju da je usvojen. Kada je u pitanju usvajanje budžeta za 2021. godinu on nije optimista ali i ako bi se usvojio do kraja ove godine nema sigurnsti da bi kompletan Grant bio i izdvojen u namjenjene aktivnosti, jer tehnički nije izvodivo iz administrativnih razloga.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 20.12.2021. SASTANAK PRODANOVIĆ – SEJDIĆ

14.12.2021. SASTANAK SA NACIONALNIM VIJEĆEM ROMSKE NACIONALNE MANJINE U SRBIJI

Dana 14. decembra 2021. godine u kancelariji Nacionalnog vijeća romske nacionalne manjine Srbije predsjednik udruženja „Kali Sara – RIC“ Dervo Sejdić sastao se sa predsjednikom Nacionalnog vijeća romske nacionalne manjine Daliborom Nakićem i Dejanom Vlajkovićem, generalnim sekretarom. U vrlo prijateljskom prijemu i razgovoru tema sastanka bila je politička situacija u Bosni i Hercegovini te reforma Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Prisutne je izvjestio da je tog jutra na protokol predsjednika Srbije g. Vučića predao zahtjev za sastanak sa njim na istu temu. Ovom prilikom predsjedniku Nakiću je uručio prijedlog za izmjenu Ustava i Izbornog zakona u BiH te u kratkim crtama isti obrazložio.

Naravno pored ove teme interesovanje je bila i tema Nacionalnog vijeća romske nacionalne manjine u Srbiji, način izbora, mandat i uticaj na kreiranje politika za Rome u Srbiji te donošenje odluka u skladu sa tim, budžetiranje i Zakon o nacionalnim vijećima Nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Ovom prilikom predsjednik Nakić je uručio Zakon o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina Republike Srbije, te informisao o principima djelovanja njegovog kabineta ali i ostalih članova vijeća.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 14.12.2021. SASTANAK SA NACIONALNIM VIJEĆEM ROMSKE NACIONALNE MANJINE U SRBIJI

22.-23.11.2021. ODRŽANI SASTANCI SA LOKALNIM PREDSTAVNICIMA VLASTI BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA I ROMSKOM ZAJEDNICOM U GORAŽDU NA TEMU PROBLEMA TRGOVINE LJUDIMA

U periodu 22.-23.11.2021. u organizaciji Udruženja „Kali Sara – Romski informativni centar“, održani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva za unutrašnje poslove BPK, JU centar za socijalni rad BPK i romskom zajednicom u Goraždu na temu trgovine ljudima s ciljem upoznavanja s trenutnom situacijom, uspostavljanja saradnje s institucijama i realizacije zajedničkih aktivnosti u narednom period, s posebnim naglaskom na problem prisilnog rada, prosjačenja i drugih vidova trgovine ljudima u romskoj zajednici.

Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta pod nazivom „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ koji implementira World Vision BiH u partnerstvu sa udruženjima “Kali Sara – Romski informativni centar” i  “Zemlja djece“. Projekat finansijski podržava Državni sekretarijat SAD.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 22.-23.11.2021. ODRŽANI SASTANCI SA LOKALNIM PREDSTAVNICIMA VLASTI BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA I ROMSKOM ZAJEDNICOM U GORAŽDU NA TEMU PROBLEMA TRGOVINE LJUDIMA

08.11.2021. SASTANAK SEJDIĆ – OGREŠEVIĆ

Dana 08.11.2021. godine u kabinetu političke stranke Narodnog evropskog saveza BiH (NES BIH) na zahtjev predsjednika Udruženja „Kali Sara-RIC“ Derve Sejdić, održan je sastanak sa predsjednikom Nerminom Ogreševićem i zastupnikom u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine u BiH Jasminom Emrićem. Sastanak je protekao u vrlo pozitivnoj atmosferi. Tom prilikom su sagovornici iskazali svoje zadovoljstvo ovim susretom.

Tema sastanka bila je izmjena Ustava i Izbornog zakona BiH te provedba presude Suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci.

Tokom razgovor Sejdić je u pismenoj formi uručio svoj Prijedlog ograničenih izmjena Ustava i Izbornog zakona, u kratkim crtama isti przentirao te zatražio mišljenje. Gospoda Ogrešević i Emrić su se zahvalili na dosadašnjem radu i doprinosu u procesu reformi Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Također su konstatovali da prijedlog koji im prezentirao gospodin Sejdić u dobroj mjeri podudara sa razmišljanjima o izmjenama Ustava i Izbornog zakona unutar njihove političke stranke ali da će konačan sud o konceptu dostaviti nakon detaljnije analize.

Posted in Nekategorisano | Komentari isključeni za 08.11.2021. SASTANAK SEJDIĆ – OGREŠEVIĆ