Author Archives: bhric_bhc

19.12.2019. Tuzla, održana radionica sa predstavnicima institucija i romskim nevladinim sektorom

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar  realizira projekat “ Roma particiation counts “ uz finsijsku podršku ODHIR-a iz Varšave. Tema radionice bila je relizacija Lokalnih Akcionih Planova za Rome kao i predstavljanje lokalnim vlastima Lokalne Inicijativne Grupe (LIG) kao legitimnih … Continue reading

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

12/13.12.2019. Beograd, četvrti sastanak radne skupine – Projekta Integracija Roma 2020

Četvrti sastanak radne skupine održan je 12. i 13. decembra 2019. godine u Beogradu, Srbija. Učesnici Radne skupine bili su: Nacionalne kontakt jedinice za Rome iz vladajućih država Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije, Srbije i … Continue reading

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

27.11.2019. Bijeljina, održana radionica sa predstavnicima institucija i romskim nevladinim sektorom

Udruženje Kali Sara – Romski informativni centar  realizira projekat “ Roma particiation counts “ uz finsijsku podršku ODHIR-a iz Varšave. Tema radionice bila je relizacija Lokalnih Akcionih Planova za Rome kao i predstavljanje lokalnim vlastima Lokalne Inicijativne Grupe (LIG) kao … Continue reading

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

26.11.2019. Bijeljina, održan trening za romske aktiviste

U sklopu projekta „Roma participation counts“, održan je trening na temu „ procjene potreba i određivanje prioriteta sa posebnim fokusom na  mlade; građanska prava, uključujući pristup javnim uslugama; javno zagovaranje i komunikacije; osnovni elementi koji se odnose na funkcioniranje lokalnih institucija. … Continue reading

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni

13.11.2019. Tuzla, održan trening za mlade romske aktiviste

U sklopu projekta „Roma participation counts“, održan je trening na temu „ procjene potreba i određivanje prioriteta sa posebnim fokusom na  mlade; građanska prava, uključujući pristup javnim uslugama; javno zagovaranje i komunikacije; osnovni elementi koji se odnose na funkcioniranje lokalnih … Continue reading

Posted in Nekategorisano | Komentari su isključeni